[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 23، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1397 ) ::
جلد 23 شماره 2 صفحات 125-134 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت رهبری اخلاقی در میان مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از دیدگاه مدیران و اعضای هیئت علمی
دکتر مصطفی قادری1، منیره کریمیان2، دکتر جعفر مبلغی3
1- دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، m.ghaderi@atu.ac.ir
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران، تهران، ایران.
3- گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (2399 مشاهده)
مقدمه: یکی از مهم ترین وظائف یک رهبر برخورداری از قدرت فهم مفاهیم و موازین اخلاقی مدیریت است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت رهبری اخلاقی در میان مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود.
روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی دیدگاه تعداد 92 عضو هیئت علمی و 26 مدیر گروه آموزشی و معاون آموزشی بیمارستانها و دانشکده ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. روش گردآوری داده ها به روش پرسشنامه کتبی بود.داده ها با نرم افزار spss v.19  با استفاده از آزمونهای کای 2 و t.test تحلیل شدند.
یافته ها:.نتایج مربوط به حیطه های وضعیت رهبری اخلاقی از دیدگاه شرکت کنندگان در تحقیق( اعضای هیئت علمی و کارکنان آموزشی) نشان داد که 28/69درصد از مدیران اصول اخلاقی ، 8/69درصد اخلاق در تصمیم گیری و 89/73درصد رفتار اخلاقی دارند.بین مرتبه علمی و اخلاق در تصمیم گیری رابطه معنادار بود(05/0>p). همچنین 54/71 درصد مدیران آموزشی معتقد بودند در تصمیم گیریها عدالت را رعایت میکنند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد هرچند در حیطه های مدیریت اخلاقی وضعیت دانشگاه نسبتا مناسب است، ولی تاثیر این وضعیت بر راندمان کاری و سایر متغیرهای ارتباطی مشخص نیست که انجام مطالعات بیشتری در این راستا توصیه میشود.
کلید واژه ها: رهبری اخلاقی، مدیران آموزشی، هیئت علمی
وصول مقاله:3/2/96 اصلاحیه نهایی:21/8/96 پذیرش:20/1/97
واژه‌های کلیدی: رهبری اخلاقی، مدیران آموزشی، هیئت علمی
متن کامل [PDF 849 kb]   (685 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۰
فهرست منابع
1. 1. Stouten J, Van Dijke M, Mayer DM, De Cremer D, Euwema MC. Can a leader be seen as too ethical? The curvilinear effects of ethical leadership. Leadersh Q 2013; 24: 680–95. [DOI:10.1016/j.leaqua.2013.05.002]
2. Starratt RJ. Bulding an ethical school: a theory for Practice in educational Leadership. ‎Educ Adm Q 1991; 27: 66-75. [DOI:10.1177/0013161X91027002005]
3. Sanjari AR. The art of management and ethical leadership in educational organizations. J Tadbir 1996; 69: 28-31. [In Persian]
4. Ponnu HC, Tennakoon G. The association between ethical leadership and employee outcomes the malaysian case. EJBO 2009; 14: 21-30.
5. Golparvar M, Padsha F, Atashpour H. Reinforcing model of feeling of energy, empowerment and creativity of teachers through ethical leadership. IOH 2010; 63: 4-11. [In Persian]
6. Stenmark KC, Mumford DM. Situational Impacts on Leader Ethical decision-making. Leadership Q 2011; 22: 942-55. [DOI:10.1016/j.leaqua.2011.07.013]
7. Brown EM, Trevino KL. Ethical Leadership: A Review and Future Directions. Leadership Q 2006; 17: 595-616. [DOI:10.1016/j.leaqua.2006.10.004]
8. Emadi far A. Check moral leadership from the perspective of teachers Ferdowsi University of Mashhad and its relation to their empowerment [dissertation]. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad; 2010. [In Persian]
9. Alvany M, Hassan Pour A, Davari A. Analysis of organizational ethics with morality circular pattern. Journal of Ethics in Science and Technology 2011; 4: 25-34. [In Persian]
10. Neary SH, Golparvar M, Mahdad A. The role of moral values and moral leadership in reducing job stress. Ethics in Science and Technology Quarterly 2010; 4: 67-76. [In Persian]
11. Rezaei HR, Fadaei M, Ebrahimi P. The role of ethical leadership on employee performance in Guilan University of medical sciences. Procedia Soc Behav Sci 2016; 230: 463-70. [DOI:10.1016/j.sbspro.2016.09.058]
12. Akdogan A, Aykut A, Ozgur D. A Strategic Influence of Corporate Social Responsibility on Meaningful work and Organizational Identification, via Perceptions of Ethical Leadership. Procedia Soc Behav Sci 2016; 235: 259-68. [DOI:10.1016/j.sbspro.2016.11.029]
13. Kalshoven K, Den Hartog ND, De Hoogh BA. Ethical leadership at work questionnaire (ELW): development and validation of a multidimensional measure. Leadership Q 2011; 22: 51-69. [DOI:10.1016/j.leaqua.2010.12.007]
14. Den Hartog DN, De H. Empowerment and leader fairness and integrity: Studying ethical leader behavior: From a lavels-of-analysis perspective. EJWOP 2009; 18: 199-230.
15. De Hoogh AHB, Den Hartog DN. Ethical and despotic leadership, relationships with leader's social responsibility, top management team effectiveness and subordinates' optimism: A multi-method study. Leadership Q 2008; 19: 297-311. [DOI:10.1016/j.leaqua.2008.03.002]
16. Arnaud AU, Schminke M, editors. Beyond the organizational bases of ethical work climates: A new theory and measure. 66th annual meeting of the academy of management. 2006 Aug. 6, Atlanta, United States.
17. Karakose T. High school teachers' perceptions regarding principals' ethical leadership in Turkey. APER 2007; 23: 464-77. [DOI:10.1007/BF03026474]
18. Baharloo M, Balydh K, Neami AZ. Analysis of the relationship between ethical leadership and organizational citizenship behavior. Ethics in Science and Technology Quarterly 2015; 1: 19-27. [In Persian]
19. Jordan J, Brown ME, Trevino LK, Finkelstein S. Someone to look up to: Executive-follower ethical reasoning and perceptions of ethical leadership. J Manag 2013; 39: 660–82. [DOI:10.1177/0149206311398136]
20. Fred O, Chad A, Everlyne M. Does ethical leadership enhance group learning behavior? Examining the mediating influence of group ethical conduct, justice climate, and peer justice. J Bus Res 2017; 72: 14-23. [DOI:10.1016/j.jbusres.2016.11.013]
21. Wright AT, Quick CG. Role of character in ethical leadership research. Leadership Q 2011; 22: 975-8. [DOI:10.1016/j.leaqua.2011.07.015]
22. Wilson S, Mc Calman J. Re- imagining ethical leadership for the greater good. EMJ 2016; 37: 1-4.
23. Chen, ASY, Hou YH. The effects of ethical leadership, voice behavior and climates for innovation on creativity: A moderated mediation examination. Leadership Q 2016; 27: 1–13. [DOI:10.1016/j.leaqua.2015.10.007]
24. Dianhan Z, La W, Eleanor W, Emily M, David MVD, Danial P, et al. Effects of ethical leadership on emotional exhaustion in high moral intensity situations. Leadership Q 2015; 26: 732-48. [DOI:10.1016/j.leaqua.2015.01.006]
25. Walumbwa FO, Morrison EW, Christensen AL. Ethical leadership and group in-role performance: The mediating roles of group conscientiousness and group voice. Leadership Q 2012; 23: 953–64. [DOI:10.1016/j.leaqua.2012.06.004]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghaderi M, Karimian M, Moballeghi J. Evaluation of the status of ethical leadership among educational managers of Kurdistan University of Medical sciences from the viewpoint of managers and faculty members. SJKU. 2018; 23 (2) :125-134
URL: http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4113-fa.html

قادری مصطفی، کریمیان منیره، مبلغی جعفر. بررسی وضعیت رهبری اخلاقی در میان مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از دیدگاه مدیران و اعضای هیئت علمی . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان. 1397; 23 (2) :125-134

URL: http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4113-fa.htmlدوره 23، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3877