[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 23، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1397 ) ::
جلد 23 شماره 2 صفحات 21-36 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط عوامل ساختاری و بینابینی تعیین کننده های اجتماعی سلامت با وزن کم هنگام تولد در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
دکتر نسیبه شریفی1، دکتر ماهرخ دولتیان2، آزیتا فتح نژلاد کاظمی3، رضا پاکزاد4، لیلا یادگاری5
1- گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.
2- گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، mhdolatian@gmail.com
3- عضو هیات علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران
4- مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم پزشکی نور تهران، ایران.
5- دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:   (2062 مشاهده)
زمینه و هدف: تجارب اولیه دوره داخل رحمی برای جنین، پایه ی حیاتی تمام دوران زندگی بوده؛ بنابراین توجه به آن می تواند منجر به کاهش بی عدالتی سلامت در درون یک نسل را فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین عوامل ساختاری و بینابینی تعیین کننده های اجتماعی سلامت با وزن کم هنگام تولد در ایران بود.
روش بررسی: این مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل بر اساس مطالعات انجام شده در ایران با جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتیIranmedex, Magiran, SID, Irandoc PubMed,  ،Google Scholar و Scopus و با استفاده از کلید واژه های تعیین کننده های اجتماعی سلامت، وزن کم هنگام تولد و معادل انگلیسی آنها از بین کلیه مقالات سالهای2000- 2016 تدوین گردید، نتایج مطالعات مرتبط توسط دو نفر به طور مجزا استخراج و با استفاده از چک لیست استروپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس داده ها با استفاده از مدل تصادفی با هم ترکیب شده و ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2 بررسی و آنالیز داده ها نیز با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 11 انجام شد.
یافته ها: در این مرور سیستماتیک و فراتحلیل 30 مقاله وارد آنالیز شدند. تعداد کل نمونه در مطالعه حاضر42142 نفر بودند. نسبت شانس کلی برآورد شده برای ارتباط عوامل ساختاری و بینابینی تعیین کننده های اجتماعی سلامت با وزن کم هنگام تولد52/1 (85/1-24/1 درصد: فاصله اطمینان 95درصد) و24/2 (71/2-85/1 درصد: فاصله اطمینان 95درصد) بود.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت وزن هنگام تولد در سلامت نوزادان باید اقدامات اساسی در جهت پیشگیری از وقوع این پیامد مهم از طریق شناسایی افراد در معرض خطر و عوامل موثر در بروز آن، بهبود استاندارد های زندگی، افزایش مراقبت های منظم پره ناتال، مشاوره های قبل از بارداری و بهبود وضعیت تغذیه ای زنان باردار صورت گیرد.
کلید واژه ها: وزن کم هنگام تولد، پیامد بارداری، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، متاآنالیز
وصول مقاله :23/2/96 اصلاحیه نهایی:28/9/96 پذیرش:20/1/97
واژه‌های کلیدی: وزن کم هنگام تولد، پیامد بارداری، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، متاآنالیز
متن کامل [PDF 1187 kb]   (524 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۰
فهرست منابع
1. 1. Philip Blumenshine M, Egerter S, Barclay CJ, Cubbin C, Braveman PA. Socioeconomic Disparities in Adverse Birth Outcomes. Am J Prev Med 2010;39: 263-72. [DOI:10.1016/j.amepre.2010.05.012]
2. Devi S. New York moves to tackle shortage of primary-care doctors. Lancet 2008; 371: 801-2 [DOI:10.1016/S0140-6736(08)60363-3]
3. Hutchinson EA, De Luca CR, Doyle LW, Roberts G, Anderson PJ, Group VICS. School-age outcomes of extremely preterm or extremely low birth weight children. PEDS 2013;131: 1053-61. [DOI:10.1542/peds.2012-2311]
4. Katz J, Lee AC, Kozuki N, Lawn JE, Cousens S, Blencowe H, et al. Mortality risk in preterm and small-for-gestational-age infants in low-income and middle-income countries: a pooled country analysis. Lancet 2013; 382: 417-25. [DOI:10.1016/S0140-6736(13)60993-9]
5. Lee AC, Katz J, Blencowe H, Cousens S, Kozuki N, Vogel JP, et al. National and regional estimates of term and preterm babies born small for gestational age in 138 low-income and middle-income countries in 2010. Lancet Glob Health 2013; 1: e26-e36. [DOI:10.1016/S2214-109X(13)70006-8]
6. Darling RD, Atav AS. Risk factors for low birth weight in New York state counties. Policy Politics Nurs Pract 2012; 13: 17-26. [DOI:10.1177/1527154412442391]
7. Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, De Onis M, Ezzati M, et al. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. Lancet 2008; 371: 243-60 [DOI:10.1016/S0140-6736(07)61690-0]
8. Christian P, Lee SE, Angel MD, Adair LS, Arifeen SE, Ashorn P, et al. Risk of childhood undernutrition related to small-for-gestational age and preterm birth in low-and middle-income countries. Int J Epidemiol 2013; 42: 1340-55. [DOI:10.1093/ije/dyt109]
9. Sharifi N, Dolatian M, Fathnezhad A, Pakzad R, Mahmoodi Z, Mohammadi nasrabadi F. Prevalence of Low Birth Weight in Iranian newborns: A systematic review and meta-analysis. IJWHR 2018; 6: 113-22. [DOI:10.15296/ijwhr.2018.19]
10. Zarrati M, Shidfar F, Moradof M, Nejad FN, Keyvani H, Hemami MR, et al. Relationship between breast feeding and obesity in children with low birth weight. Iran Red Crescent Med J 2013; 15: 676–82. [DOI:10.5812/ircmj.11120]
11. da Fonseca CRB, Strufaldi MWL, De Carvalho LR, Puccini RF. Risk factors for low birth weight in Botucatu city, SP state, Brazil: a study conducted in the public health system from 2004 to 2008. BMC Res Notes. 2012; 5: 60. [DOI:10.1186/1756-0500-5-60]
12. Dolatian M, Mirabzadeh A, Forouzan A, Sajjadi H, Alavi- Majd H, Moaf F. Preterm delivery and psycho-social determinants of health based on World Health Organization model in Iran: a narrative review. Glob J Health Sci 2013; 5: 52-64.
13. Motlagh M, Olaii-manesh A, Beheshtian M. Health and social determinants of health strategies for justice and fair opportunities for all. Secretariat of the social determinants of health and promote equity in health, Health Department of the Ministry of Health and Medical Education. Successful Publishing. 2008. 14 .Sharifi N, Dolatian M, Mahmoodi Z, Mohammadi nasrabadi F. Gestational diabetes and Relationship social determinants of health with it, According to World Health Organization Model: Systematic Review. IJOGI 2017; 19: 6-18. [In Persian]
14. Sharifi N, Dolatian M, Fathnezhad kazemi A, Pakzad R. The Relationship Between The Social Determinants of Health With Preterm Birth in Iran Based on The WHO Model: A Systematic Review and Meta-analysis. IJWHR 2018; 6: 113-22 [DOI:10.15296/ijwhr.2018.19]
15. Solar O, Irwin A. A conceptual framework for action on the social determinants of health. Social Determinants of Health Discussion Paper 2 (Policy and Practice). Geneva. WHO 2010. Available from: URL: http://nccdh.ca/resources/entry/a-conceptual-framework.
16. Vettore MV, Gama SGNd, Lamarca GdA, Schilithz AOC, Leal MdC. Housing conditions as a social determinant of low birthweight and preterm low birthweight. Revista de Saúde Pública 2010; 44: 1021-31. [DOI:10.1590/S0034-89102010005000045]
17. Khashan AS, McNamee R, Abel KM, Pedersen MG, Webb RT, Kenny LC, et al. Reduced infant birthweight consequent upon maternal exposure to severe life events. Psychosom Med 2008; 70: 688-94. [DOI:10.1097/PSY.0b013e318177940d]
18. Hosseini SM, Biglan MW, Larkby C, Brooks MM, Gorin MB, Day NL. Trait anxiety in pregnant women predicts offspring birth outcomes. Paediatr Perinat Epidemiol 2009; 23: 557-66. [DOI:10.1111/j.1365-3016.2009.01065.x]
19. Rondo P, Ferreira R, Nogueira F, Ribeiro M, Lobert H, Artes R. Maternal psychological stress and distress as predictors of low birth weight, prematurity and intrauterine growth retardation. Eur J Clin Nutr 2003; 57: 266-72. [DOI:10.1038/sj.ejcn.1601526]
20. Silverman J, Decker M, Reed E, Raj A. Intimate partner violence victimization prior to and during pregnancy among women residing in 26 US states: associations with maternal and neonatal health. AJOG 2006; 195: 140-8. [DOI:10.1016/j.ajog.2005.12.052]
21. Nkansah-Amankra S, Luchok KJ, Hussey JR, Watkins K, Liu X. Effects of maternal stress on low birth weight and preterm birth outcomes across neighborhoods of South Carolina, 2000–2003. Matern Child Health J 2010; 14: 215-26. [DOI:10.1007/s10995-009-0447-4]
22. Gordis L. Epidemiology. 4nd ed. Philadelphia: Saunders, 2008: 400.
23. DerSimonian R, Laird N. Meta-analysis in clinical trials. Control Clin Trials 1986; 7: 177-88. [DOI:10.1016/0197-2456(86)90046-2]
24. Begg CB, Mazumdar M. Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias. Biometrics 1994:1088-101. [DOI:10.2307/2533446]
25. Egger M, Smith GD, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. BMJ 1997; 315: 629-34. [DOI:10.1136/bmj.315.7109.629]
26. Alizadeh M, Dastgiri S, Taghavi S, Khanlarzadeh E, Khamnian Z, Jafarabadi MA, et al. The Relationship between Social Determinants of Health and Pregnancy Outcomes: A Retrospective Cohort Study in Tabriz. JCRG 2014; 3: 152-7.
27. Eghbalian F. Low birth weight causes survey in neonates. Iran J Pediatr 2007; 17: 27-33
28. Mahmoodi Z, Karimlou M, Sajjadi H, Dejman M, Vameghi M, Dolatian M. Working Conditions, Socioeconomic Factors and Low Birth Weight: Path Analysis. Iran Red Crescent Med J 2013;15: 836–42. [DOI:10.5812/ircmj.11449]
29. Baheri B, Ziaie M, Zeighami -Mohammadi S. Effect of Domestic Violence on Pregnancy Outcomes among Pregnant Women Referring to Karaj Medical Centers. Hakim Res J 2012; 15: 140- 6.
30. Ranjbar H, Kohan M, Abas -Zadeh A, Arab M, Poryazdan-panah F. The study of violence against the mother and substance abuse during pregnancy and their association with pregnancy outcomes in mothers Kerman. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14: 15-23.
31. Jafari F, Eftekhar H, Pourreza A, Mousavi J. Socio-economic and medical determinants of low birth weight in Iran: 20 years after establishment of a primary healthcare network. Public Health 2010; 124: 153-8. [DOI:10.1016/j.puhe.2010.02.003]
32. Veghari G. Iron supplementation during pregnancy and birth weight in Iran: A retrospective study. Pak J Biol Sci 2009;12: 427-32. [DOI:10.3923/pjbs.2009.427.432]
33. Vahdaninia M, Tavafian SS, Montazeri A. Correlates of low birth weight in term pregnancies: a retrospective study from Iran. BMC Pregnancy Childbirth 2008; 8: 1. [DOI:10.1186/1471-2393-8-12]
34. Roudbari M, Yaghmaei M, Soheili M. Prevalence and risk factors of low birth weight infants in Zahedan, Islamic Republic of Iran. East. Mediterr Health J 2007; 13: 838-45.
35. Zahed-pasha Y, Esmaiili-doki M, Haji-ahmadi M, Asgardoon G, Ghadimi R, Baleghi M, et al. The effect of risk factors on low birth weight infants. JBUMS 2004;6:18-24. [In Persian]
36. Golestan M, Akhavan Karbasi S, Fallah R. Prevalence and risk factors for low birth weight in Yazd, Iran. Singapore Med J 2011; 52: 730-3. [In Persian]
37. Tayebi T, Zahrani ST, Mohammadpour R. Relationship between adequacy of prenatal care utilization index and pregnancy outcomes. Iran J Nurs Midwifery Res 2013; 18: 360–6.
38. Fallah M, Afrouz G, Haidari G. Factors affecting birth weight infants in Yazd.1386. Toloo e Behdasht 2008; 3: 57-63. [In Persian]
39. Maddah M, Karandish M, Mohammadpour-Ahranjani B, Neyestani T, Vafa R, Rashidi A. Social factors and pregnancy weight gain in relation to infant birth weight: a study in public health centers in Rasht, Iran. Eur J Clin Nutr 2005; 59: 1208-12. [DOI:10.1038/sj.ejcn.1602239]
40. Karimian S, Molamohammadi M, Jandaghi G. Prevalence and factors associated with low-weight newborns in the maternity Qom Province in 2000. Feyz 2004; 27: 76-80. [In Persian]
41. Alipour Z, Lamyian M, Hajizadeh E. Anxity during pregnancy: a risk factor for neonatal physical outcome. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2011; 9: 30-8. [In Persian]
42. Nasiri Amiri F, Salmalian H, Hajiahmadi M, Ahmadi AM. Association between Prenatal Anxiety and Spontaneous Preterm Birth. JBUMS 2009; 11: 42-8. [In Persian]
43. Mozayeni M, Dorosty -Motlagh AR, Eshraghian MR, Davaei M. Relationship between food sequrity and stress in pregnant mothers and low birth weight infant in child birth conducted in 2020 in tehran akbar abadi hospital. Inter J Current Life Sci 2014; 4: 2915-21.
44. Rafati S, Borna H, Akhavirad M-B, Fallah N. Maternal determinants of giving birth to low-birth-weight neonates. Arch Iran Med 2005; 8: 277-81.
45. Hassan M, Kashanian M, Roohi M, Yousefi H. The relationship between domestic violence during pregnancy and neonatal outcomes. IJOGI 2013; 16: 21-9. [In Persian]
46. Jafari F, Eftekhar H, Fotouhi A, Mohammad K, Hantoushzadeh S. Comparison of maternal and neonatal outcomes of group versus individual prenatal care: a new experience in Iran. Health Care Women Int 2010; 31: 571-84. [DOI:10.1080/07399331003646323]
47. Khodakarami N, Naji H, Dashti M, Yazdjerdi M. Woman abuse and pregnancy outcome among women in Khoram Abad, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2009; 15: 622-8. [DOI:10.26719/2009.15.3.622]
48. Dolatian M, Gharache M, Ahmadi M, Shams J, Alavi Majd H. Relationship between partner abuse during pregnancy and pregnancy outcomes. HMJ 2010; 13: 261-9. [In Persian]
49. Ansari H, arisay Z, Rahimi E, Rakhshani F. The relationship between violence during pregnancy and low birth weight: a case control study. JJUMS 2008; 6: 17-27. [In Persian] [DOI:10.29252/jmj.6.3.4.17]
50. Zeyghami B, Tabatabaee H, Parisay Z. A Study on Correlation Of Mothers Risk Factors With Low Birth Weight of Newborns at a Multile Regression Model in Kohghiloyeh and Boyerahmad Province in 2004-2005. Armaghane-Danesh 2005; 11: 37-45. [In Persian]
51. Faramarzi M, Esmaelzadeh S, Mosavi S. Prevalence, maternal complications and birth outcome of physical, sexual and emotional domestic violence during pregnancy. Acta Med Iran 2005; 43: 115-22.
52. Ramezanzadeh F, Tavafian S, Vahdaninia M, Shariat M, Montazeri A. Maternal and fetal outcomes of narcotic substance abuse, cigarette smoking, and unsafe drugs. Hakim Res J 2007; 10: 9-16. [In Persian]
53. Taheri F, Kazemi T. Risk Factors for Low Birth Weight in Birjand, Iran (a case-control study). J Birjand Univ Med Sci 2007; 14: 9-15.[In Persian]
54. Mirza-Rahimi M, Saadati H, Barak M, Abasgholi-Zadeh N, Azami A, Enteshari A. The incidence and causes of low birth weight infants in the hospitals of Ardabil in 2006. J Ardabil Univ Med Sci 2008; 9: 69-79. [In Persian]
55. Roudbari M, Yaghmaei M, Soheili M. Prevalence and risk factors of low birth weight infants in Zahedan, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2007; 13: 838-45.
56. Zahed-pash Y, Esmaili-Doki M-R, HajiAhmadi M, Asgardoon G, Ghadimi R, Baleghi M, et al. The effect of some risk factors for low birth weight (LBW). JBUMS 2004; 6: 24-18. [In Persian]
57. Falah M, Afrooz G, Heydari G. Factors affecting birth weight in Yazd province in 2007. J JSSU 2008; 16: 31-5.
58. Abdollahi F, Abhari FR, Delavar MA, Charati JY. Physical violence against pregnant women by an intimate partner, and adverse pregnancy outcomes in Mazandaran Province, Iran. J Family community Med 2015;22(1):13-8. [DOI:10.4103/2230-8229.149577]
59. Mirzarahimi M, Hazrati S, Ahmadi P, Alijahan R. Prevalence and risk factors for low birth weight in Ardabil, Iran. IJN 2013;4:18-23.
60. Kramer MS, Goulet L, Lydon J, Séguin L, McNamara H, Dassa C, et al. Socioeconomic disparities in preterm birth: causal pathways and mechanisms. Paediatr. Perinat Epidemiol 2001;15:104-23. [DOI:10.1046/j.1365-3016.2001.00012.x]
61. Yadegari L, Dolatian M, Mahmoodi Z, Shahsavari S, Sharifi N. The Relationship Between Socioeconomic Factors and Food Security in Pregnant Women. Shiraz E-Med J 2017; 18: e41483. [DOI:10.17795/semj41483]
62. Berghella V, Roman A, Daskalakis C, Ness A, Baxter JK. Gestational age at cervical length measurement and incidence of preterm birth. Obstet Gynecol 2007; 110: 311-7. [DOI:10.1097/01.AOG.0000270112.05025.1d]
63. Banaian S, Parvin N. The Investigation of the Relationship Between Mental Health Condition and Martital Satisfaction. Sci J Hamdan Univ Med Sci 2006; 14: 52-62. [In Persian]
64. Sharifi N, Dolatian M, Mahmoodi Z, Nasr Abadi FM, Mehrabi Y. The relationship between social support and food insecurity in pregnant women: a cross-sectional study. J Clin Diagn Res 2017; 11: IC01-IC06. [DOI:10.7860/JCDR/2017/29987.10858]
65. Divney AA, Sipsma H, Gordon D, Niccolai L, Magriples U, Kershaw T. Depression during pregnancy among young couples: the effect of personal and partner experiences of stressors and the buffering effects of social relationships. J Pediatr Adolesc Gynecol 2012; 25: 201-7. [DOI:10.1016/j.jpag.2012.02.003]
66. Coussons-Read ME, Okun ML, Nettles CD. Psychosocial stress increases inflammatory markers and alters cytokine production across pregnancy. Brain Behav Immun 2007; 21: 343-50. [DOI:10.1016/j.bbi.2006.08.006]
67. Dominguez TP, Schetter CD, Mancuso R, Rini CM, Hobel C. Stress in African American pregnancies: testing the roles of various stress concepts in prediction of birth outcomes. Ann Behav Med 2005; 29: 12-21. [DOI:10.1207/s15324796abm2901_3]
68. Huth-Bocks AC, Levendosky AA, Bogat GA. The effects of domestic violence during pregnancy on maternal and infant health. Violence Vict 2002; 17: 169-85. [DOI:10.1891/vivi.17.2.169.33647]
69. Akrami MNZ. Prevalence of physical violence against pregnant women and effects on maternal and birth outcomes. Acta Medica Iranica 2006; 44: 95-100.
70. Brown SJ, Yelland JS, Sutherland GA, Baghurst PA, Robinson JS. Stressful life events, social health issues and low birthweight in an Australian population-based birth cohort: challenges and opportunities in antenatal care. BMC Public Health 2011; 11: 196. [DOI:10.1186/1471-2458-11-196]
71. Bhutta ZA, Darmstadt GL, Hasan BS, Haws RA. Community-based interventions for improving perinatal and neonatal health outcomes in developing countries: a review of the evidence. Pediatrics 2005; 115: 519-617. [DOI:10.1542/peds.2004-1441]
72. Toughyani R, Ramezani MA, Izadi M, Motie Z. The effect of prenatal care group education on pregnant mothers' knowledge, attitude and practice. J Med Educ 2008; 7: 317-24.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sharifi N, Dolatian M, Fath nezhad kazemi A, Pakzad R, Yadegari L. The relationship of the structural and intermediate social determinants of health with low birth weight in Iran: A systematic review and meta-analysis. SJKU. 2018; 23 (2) :21-36
URL: http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4104-fa.html

شریفی نسیبه، دولتیان ماهرخ، فتح نژلاد کاظمی آزیتا، پاکزاد رضا، یادگاری لیلا. ارتباط عوامل ساختاری و بینابینی تعیین کننده های اجتماعی سلامت با وزن کم هنگام تولد در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان. 1397; 23 (2) :21-36

URL: http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4104-fa.htmlدوره 23، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3921