[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 20، شماره 5 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1394 ) ::
جلد 20 شماره 5 صفحات 74-82 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر محرومیت از خواب و فعالیت شدید بی هوازی بر غلظت کورتیزول و ایمونوگلوبین A سرم در مردان ورزشکار
دکتر سجاد ارشدی 1، دکتر عبدالعلی بنائی فر2، رسول گوهری، رودابه شکیبا تبار
1- استاديار ، arshadi.sajad@yahoo.com
2- استاديار
چکیده:  

زمینه و ﻫﺪف: بی خوابی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دستگاه های بدن و شرایط روحی رواﻧﻲ اﻓﺮاد آﺛﺎری ﻣﻨﻔﻲ دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺧﻮاب ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷﻜﺎران، ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺑﺪن و سیستم ایمنی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮاردﻫﺪ و موجب عوارض مخربی در سیستم ارگانیکی بدن شود. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ یک شب بی ﺧﻮابی همراه با عملکرد ورزشی بیشینه را بر ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ایمنی بدن ﺑﺮرﺳﻲ می کند.

روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که در دو مرحله خواب و بی خوابی و متعاقب آنها فعالیت ورزشی بیشینه انجام شد. ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺳﺮﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ و ﻏﻠﻈﺖ IgA سرمی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮرﺑﻴﺪوﻣﺘﺮی اندازه گیری شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی وابسته  و کوواریانس جهت  ارزیابی داده ها استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد انجام فعالیت بیشینه بی هوازی متعاقب خواب و بی خوابی موجب افزایش معنادار کورتیزول و IgA می شود که میزان درصد این افزایش در نتیجه بی خوابی بیشتر بود.

 نتیجه گیری: با توجه به نتایج ارائه شده در این پژوهش، می توان بیان نمود که انجام فعالیت بی هوازی متعاقب بی خوابی می تواند مؤلفه اثرگذارتری بر ویژگی های فیزیولوژیکی و ایمنی بدن افراد باشد که ممکن است به دلیل توام شدن فشار روانی ناشی از بی خوابی و استرس ناشی از فعالیت ورزشی باشد.

واژه های کلیدی: بی خوابی، کورتیزول، ایمونوگلوبین A، ورزشکار

وصول مقاله :25/5/94 اصلاحیه نهایی:12/7/94 پذیرش:20/7/94

واژه‌های کلیدی: بی خوابی، کورتیزول، ایمونوگلوبین A، ورزشکار
متن کامل [PDF 203 kb]      
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۴/۹/۶ | پذیرش: ۱۳۹۴/۹/۶ | انتشار: ۱۳۹۴/۹/۶
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 5 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.054 seconds with 796 queries by yektaweb 3600