:: دوره 13، شماره 3 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1387 ) ::
جلد 13 شماره 3 صفحات 7-14 برگشت به فهرست نسخه ها
کلونیزاسیون روده‌ای انتروکوک مقاوم به وانکومایسین در بخش‌های داخلی در مقایسه با بخش‌های جراحی در بیمارستان نمازی شیراز
دكتر عبدالرحیم افخم زاده1، دكتر مهرداد عسکریان، دكتر محمد براری، دكتر بهروز هادی نیا، مهروش جوکار
1- ، afkhama@gmail.com
چکیده:   (29827 مشاهده)
زمینه و هدف: انتروکوک‌ها اولین ارگانیسم‌هایی بودند که به وانکومایسین مقاومت پیدا کردند. انتروکوک‌ها در سال‌های اخیر، مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های متعدد را نشان داده‌اند که وانکومایسین یکی از آخرین ترکیبات در دسترس می‌باشد. عوامل خطر کلونیزاسیون انتروکوک مقاوم به وانکومایسین شامل عوامل مربوط به بیمار از جمله بیماریهای زمینه‌ای و عوامل مربوط به بیمارستان، مثل مدت بستری و نوع اقدامات درمانی و مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها می‌باشد. در ایـن مطالعه بخـش داخلی با جراحی از نظر شیـوع و عوامل خطر کلونیزاسیون روده‌ای انتروکوک مقـاوم به وانکومایسیـن در یک مطالعه مورد شاهـدی لانه گزیـده (Nested case- contrl) مورد مقایسه قرار گرفت. روش بررسی: در هفت بخش داخلی (370 نفر) و پنج بخش جراحی (143 نفر) از بیماران بستری با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، هر پنج روز یک بار تا زمان ترخیص، نمونه سواب رکتال تهیه شد. در مدت مطالعه 750 نمونه سواب رکتال با شرایط استریل تهیه گردید. سپس با روش disk diffusion انتروکوک‌ها شناسایی و بدنبال آن مقاومت به وانکومایسین با روش رقیق سازی حداقل غلظت مهاری این نتایج تایید شد. با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون t تجزیه و تحلیل آماری انجام شد. در این مطالعه، سطح معنی‌داری 05/0p< بود. یافته‌ها: از مجموع 513 نفر بیمار بستری شده در مدت مطالعه، 76 نفر (15 درصد) توسط انتروکوک مقاوم به وانکومایسین و 40 نفر به وسیله انتروکوک حساس به وانکومایسین کلونیزه شدند. این درصد برای بخش‌های داخلی، 1/18 درصد و در مورد بخش‌های جراحی بسیار کمتر، 3/6 درصد بود. در بخشهای جراحی، شیوع VRE با عاقبت بالینی بیمار و انجام جراحی ماژور ارتباط داشت. ولی در بخش‌های داخلی بین شیوع VRE با طول مدت بستری، وجود بیماری زمینه‌ای، نارسایی کلیه و انجام دیالیز، تعداد آنتی‌بیوتیک مصرفی و مدت زمان مصرف داروها رابطه معنی‌دار وجود داشت. نتیجه‌گیری: در این مطالعه کلونیزاسیون روده‌ای انتروکوک مقاوم به وانکومایسین در بخشهای داخلی حدود سه برابر بخش‌های جراحی بود و این نتیجه به ویژه در بخش‌های داخلی با توجه به زمان اقامت بیشتر بیماران و مصرف بیشتر داروها و به مدت طولانی‌تر و همچنین وجود بیماریهای زمینه‌ای در بیماران داخلی، ضرورت اجرای استراتژی کنترل عفونت مربوط بهVRE را نشان می‌دهد. کلید واژه‌ها: انتروکوک، کلونیزاسیون روده‌ای، مقاومت به وانکومایسین، بخش داخلی، بخش جراحی وصول مقاله: 20/3/87 اصلاح نهایی: 16/4/87 پذیرش مقاله: 14/5/87
واژه‌های کلیدی: انتروکوک، کلونیزاسیون روده‌ای، مقاومت به وانکومایسین، بخش داخلی، بخش جراحی
متن کامل [PDF 125 kb]   (1470 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۸۸/۱/۲۰


XML   English Abstract   Printدوره 13، شماره 3 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1387 ) برگشت به فهرست نسخه ها