:: دوره 24، شماره 1 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1398 ) ::
جلد 24 شماره 1 صفحات 134-145 برگشت به فهرست نسخه ها
وضعیت نگرش ایمنی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان فوریتهای پزشکی شهرستان سنندج در سال 1396
حامد گویلی1 ، محمد فتحی2 ، یدالله زارع زاده3 ، مختار یعقوبی 4، دائم روشنی5
1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
2- مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
4- دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، mokhtaryaghobi@yahoo.com
5- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج
چکیده:   (1754 مشاهده)

ززمینه و هدف: یکی از مباحث مهم در اورژانس پیش بیمارستانی موضوع ایمنی است. قدم اول جهت ارتقاء ایمنی کارکنان و بیماران، سنجش و بررسی نگرش ایمنی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی است که خود و بیماران را از آسیب حفظ ‌نماید. نظر به اهمیت این موضوع، نگرش ایمنی و عوامل مؤثر بر آن همچون سابقه خطا و تصادف حین مأموریت در یک سال گذشته، در کارکنان فوریت‌های پزشکی 115 شهرستان سنندج موردمطالعه قرار گرفت.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی_مقطعی در سال 1396 انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کارکنان فوریت‌های پزشکی 115 شهرستان سنندج بودند. مطالعه به ‌صورت تمام شماری و تعداد نمونه‌ها 72 نفر بود. از پرسشنامه جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. برای تعیین رابطه متغیرهای موردنظر با نگرش ایمنی از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و همچنین آزمون کای دو استفاده شد.

یافته ها: بر اساس یافته‌های آزمون، نگرش ایمنی در کارکنان فوریت‌های پزشکی در سطح پایینی قرار داشت (با میانگین 11/3 و انحراف معیار 435/0±). میان معیارهای شش‌گانه نگرش ایمنی، شامل جو همکاری در سازمان، جو ایمنی در سازمان، مدیریت ادراکات، وضعیت شغلی با خصوصیات دموگرافیک ارتباط معنی‌دار وجود داشت. مابین معیارهای رضایت شغلی و شناخت استرس با خصوصیات دموگرافیک ارتباط معناداری دیده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نگرش ایمنی در کارکنان فوریت‌های پزشکی در سطح پایین و نیاز به آموزش و ارتقا دارد و پیشنهاد می‌گردد مفاهیم مربوط به ایمنی در برنامه‌های آموزشی کارکنان فوریت‌ها پزشکی گنجانده شود.
واژه‌های کلیدی: خدمات فوریت‌های پزشکی، ایمنی، نگرش، مراقبت‌های اورژانس پیش بیمارستانی
متن کامل [PDF 267 kb]   (441 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/6/11 | پذیرش: 1398/1/5 | انتشار: 1398/1/5XML   English Abstract   Printدوره 24، شماره 1 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها