:: دوره 23، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1397 ) ::
جلد 23 شماره 3 صفحات 26-35 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر عصاره متانولی گیاه آقطی ((Sambucus ebulus برروند تکثیر سلول های بنیادی عصبی در شرایط آسیب اکسیداتیو پراکسید هیدروژن
سارا هراتی زاده1، دکتر محمد علی ابراهیم زاده2، دکتر مریم نظم بجنوردی3، دکتر هاتف قاسمی حمیدآبادی4، دکتر علیرضا عبدانی پور5، دکتر جواد اختری6
1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
2- مرکز تحقیقات علوم داروئی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
3- گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، مرکز تحقیقات ایمنوژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
4- گروه آناتومی و بیولوژی سلولی، مرکز تحقیقات ایمنوژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران ، hatefdr@gmail.com
5- گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
6- مرکز تحقیقات ایمنوژنتیک،گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
چکیده:   (2424 مشاهده)
زمینه و هدف: مطالعات متعددی نشان می دهند که سیستم اعصاب مرکزی دارای قابلیت ترمیم اندوژنوس می باشد. اما میزان تکثیر سلول های بنیادی عصبی اندوژنوس جهت درمان بیماریهای نورودژنراتیو کافی نمی باشد. لذا به نظر می رسد که تحریک تکثیر سلول های بنیادی عصبی اندوژنوس جهت ترمیم نورونی الزامی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرتکثیری عصاره گیاه آقطی بر سلول های بنیادی عصبی مشتق از هیپوکمپ موش صحرایی تازه بدنیا آمده در شرایط آسیب اکسیداتیو پراکسید هیدروژن است.
روش بررسی: سلول های بنیادی عصبی از هیپوکمپ مغز نوزاد موش صحرایی تازه متولد شده استخراج و کشت شدند.  ماهیت عصبی این سلولها با استفاده از بیان نشانگر خاص عصبی Nestin و از طریق تکنیک ﺍﻳﻤﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ مورد ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ قرار گرفت. جهت ایجاد شرایط اکسیداتیو در محیط کشت سلولی، 5×104 سلول را به هر یک از چاهک های پلیت 96 خانه منتقل و سپس، هیدروژن پراکسید اضافه شد. بعد از 24 ساعت تست زنده مانی  انجام و توسط دستگاه مقدار جذب هر گروه ارزیابی شد. سپس سلول های بنیادی عصبی به مدت 24 ساعت تحت تیمار غلظت های مختلف (100، 200، 400 و 500  (میکروگرم بر میلی لیتر عصاره آقطی به میزان 50 میکرون قرار گرفتند. درصد تکثیر سلولی با استفاده از MTT بررسی شد.
یافته ها: بررسی های ایمونو فلورسنت نشاندهنده بیان مارکر اختصاصی نستین در سلولهای بنیادی عصبی مشتق از هیپوکمپ موش صحرایی بود. نتایج تحقیق حاضر موید کاهش میزان زنده مانی سلول ها در غلظت های مختلف H2O2 بود. درصد تکثیر سلول های بنیادی عصبی طی شرایط آسیب اکسیداتیو پراکسید هیدروژن در گروههای تیماربا عصاره گیاه آقطی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. بیشترین میزان تکثیر سلول ها در غلظت 500 μg/ml مشاهده شد.
نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند که عصاره متانولی آقطی می تواند میزان تکثیر و بقای سلول های بنیادی عصبی را در شرایط آزمایشگاهی و طی شرایط آسیب اکسیداتیو بهبود ببخشد و به نظر می رسد که قابلیت بالقوه ای در روند ترمیم عصب داشته باشد.  
کلمات کلیدی: سلول های بنیادی عصبی، سامبوکوس ابولوس، تکثیر، زنده مانی
وصول مقاله:23/10/96 اصلاحیه نهایی:19/12/96 پذیرش:22/1/97
واژه‌های کلیدی: سلول های بنیادی عصبی، سامبوکوس ابولوس، تکثیر، زنده مانی
متن کامل [PDF 294 kb]   (1498 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/5/9 | پذیرش: 1397/5/9 | انتشار: 1397/5/9


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها