:: دوره 22، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1396 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 102-112 برگشت به فهرست نسخه ها
جداسازی و شناسایی کلستریدیوم دیفیسایل از سالاد سبزیجات آماده به مصرف از رستوران‌های تبریز به روش Real-time PCR و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن
حجت کوچک خانی1، دکتر میر حسن موسوی* 2، دکتر پروین دهقان3
1- گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2- دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، mhmoosavy@gmail.com
3- استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (998 مشاهده)
زمینه و هدف: کلستریدیوم دیفیسایل (Clostridium difficile) به عنوان عامل اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک و کولیت کاذب است. سالادهای آماده به مصرف  به عنوان یکی از منابع احتمالی انتقال کلستریدیوم دیفیسایل به انسان محسوب می­شوند. هدف از مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی کلستریدیوم دیفیسایل از سالاد سبزیجات آماده به مصرف از رستوران­های تبریز به روش Real-time PCR و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن بود.
روش­ بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی  بود. 60 نمونه از سالاد عرضه شده از رستوران­های مناطق مختلف شهر تبریز در فاصله زمانی اسفند 94 تا خرداد 95 جمع­آوری گردید. نمونه­ها پس از آماده سازی و استخراج DNA، با روش Real-time PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقاومت آنتی بیوتیکی جدا شده­ها به هشت آنتی بیوتیک مختلف با استفاده از روش انتشار دیسک تعیین شد. بررسی ارتباط بین شیوع کلستریدیوم دیفیسایل در مناطق پنجگانه در نرم­افزار آماری SPSS (ویرایش 19) با آزمون مربع کای در سطح معنی­داری 05/0>P  انجام گرفت.
یافته­ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از 60 نمونه مورد بررسی، 8 نمونه (33/13%) آلوده به کلستریدیوم دیفیسایل بودند. بر اساس نتایج، اختلاف معنی­داری در شیوع باکتری در مناطق مختلف  مشاهده نشد (296/0P =). از بین هشت آنتی­بیوتیک مورد استفاده، نالیدیکسیک اسید با 8 جدایه(100%) و کلیندامایسین با 7 جدایه(5/87%) به ترتیب بیشترین میزان مقاومت را داشته­اند. هیچ جدایه­ی مقاومی به مترونیدازول و وانکومایسین یافت نشد.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سالاد سبزیجات آماده به مصرف ممکن است راه انتقال کلستریدیوم دیفیسایل به انسان باشد. بنابراین لازم است تدابیر لازم برای مقابله با انتقال آلودگی از طریق سالاد سبزیجات آماده مصرف به کار گرفته شود.
واژه­های کلیدی: کلستریدیوم دیفیسایل، مقاومت آنتی بیوتیکی، سالاد سبزیجات آماده به مصرف، Real-time PCR
وصول مقاله: 10/8/95 اصلاحیه نهایی:18/12/95 پذیرش:24/12/95
واژه‌های کلیدی: کلستریدیوم دیفیسایل، مقاومت آنتی بیوتیکی، سالاد سبزیجات آماده به مصرف، Real-time PCR
متن کامل [PDF 3599 kb]   (279 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها