:: دوره 18، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1392 ) ::
جلد 18 شماره 2 صفحات 36-43 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثر ان-استیل سیستئین خوراکی و وریدی در درمان مسمومیت با استامینوفن
دکتر محمد عارفی1، دکتر بهنام بهنوش1، دکتر حامد پور عزیز2، دکتر وحید یوسفی نژاد1
1- دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- دانشگاه علوم پزشکی تهران ، hamedpk53@yahoo.com
چکیده:   (10309 مشاهده)
چکیده زمینه وهدف: تجویز وریدی یا خوراکی ان- استیل سیستئین تا امروز مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. هر کدام از این راه‌های تجویز دارای معایب و مزایای خود می باشند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر درمانی ان- استیل سیتئین وریدی و خوراکی در درمان مسمومیت با استامینوفن طراحی گردیده است. روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده parallel بود. جامعه آماری مطالعه شامل تمامی بالغین بالای 18 ساله مراجعه کننده به بخش اورژانس مسمومین بیمارستان بهارلو تهران با مصرف بیش از 5/7 گرم استامینوفن در طی 24 ساعت گذشته بودند. حجم نمونه در هر گروه 30 نفر بود. پس از تایید کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران، نمونه ها با استفاده از روش بلوک‌بندی تصادفی در دو گروه درمان خوراکی (72 ساعته) و وریدی (20 ساعته) ان استیل سیستئین، وارد مطالعه شدند. سطح آنزیم های کبدی در ابتدا و تا 72 ساعت پس از درمان روزانه اندازه گیری شد. عوارض جانبی تجویز داروها نیز در هر دو گروه ثبت گردید. داده های بدست آمده وارد نرم افزار SPSS شده و جدول فراوانی داده ها تهیه شد، در آنالیز داده ها از آزمون های کای دو و t-test و در صورت نیاز آزمون آماری من‌ویتنی (Mann-Whitney U) استفاده شد. نتایج: تفاوت معنی‌دار آماری در دو گروه مورد مطالعه از نظر متغیرهای مختلف در ابتدای مطالعه دیده نشد. میانگین سطح سرمی AST، ALT، بیلی‌روبین و زمان پروترومبین 24،‌ 48 و 72 ساعت پس از درمان در دو گروه درمانی خوراکی و وریدی تفاوت معنی دار آماری نداشت و هر دو گروه دارای اثر درمانی بودند. تهوع و افت فشار خون بعد از درمان به طور معنی داری در گروه درمان خوراکی بیشتر از گروه درمان وریدی بود (بترتیب 6/57% در مقابل 3/33% و 1/12% در مقابل صفر) (05/0p<). تفاوت آماری معنی داری در بین دو گروه از نظر سایر عوارض بررسی شده مشاهده نشد. نتیجه گیری: نظر به کارآیی و ایمنی مشابه در دو روش درمان خوراکی و وریدی استیل سیتئین و همچنین عوارض خفیف و قابل کنترل در روش خوراکی از یکسو و وضعیت اقتصادی و فرهنگی خاص جامعه ما در زمینه بستری و ترخیص بیماران از سوی دیگر، بهتر است استفاده از روش درمان خوراکی به عنوان روش اول درمان در اکثر بیماران، در صورت نداشتن کنتراندیکاسیون تجویز، در نظر گرفته شود. وصول مقاله :6/12/91 اصلاحیه نهایی:3/2/92 پذیرش:4/2/92 Irct ID: IRCT201112218488N1
واژه‌های کلیدی: استامینوفن، ان استیل سیستئین، مسمومیت، روش تجویز دارو، عوارض
متن کامل [PDF 207 kb]   (7170 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1392/3/28 | انتشار: 1392/3/25


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها