مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پزشکی
اخلاق در پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/8 | 
اخلاق در پژوهش
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان:
http://sjku.muk.ac.ir/find.php?item=1.82.46.fa
برگشت به اصل مطلب