مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- بیانیه سردبیران نشریات در مورد IRCT
بیانیه انجمن سردبیران علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مورد ثبت کارآزمایی‌های بالینی در کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/9 | 
./files/site1/files/IRCT.doc
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان:
http://sjku.muk.ac.ir/find.php?item=1.81.48.fa
برگشت به اصل مطلب