:: دوره 17، شماره 4 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1391 ) ::
جلد 17 شماره 4 صفحات 10-16 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اندازه گیری بیلی روبین پوست با مقدار سرمی آن در نوزادان ترم مبتلا به زردی
دکتر هما بابایی1، دکتر علی اصغر عالیپور2، دکتر سمیه شیخی2
1- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، Homa_babaei@kums.ac.ir
2- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
چکیده:   (12898 مشاهده)
چکیده زمینه وهدف اندازه گیری بیلیروبین پوست یک روش غیرتهاجمی می باشد که مانع از ایجاددرد، آسیب پوستی وخطر عفونت می شودونیاز به خونگیری ازنوزاد نیست.هدف از این مطالعه تعیین میزان دقت اندازه گیری بیلی روبین پوستی در مقایسه با مقدار سرمی آن در نوزادان ترم مبتلا به زردی می باشد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی –تحلیلی بر روی 212 نوزادترم که با تشخیص زردی در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه از دیماه 1387 لغایت شهریور ماه 1389 بستری بودند صورت گرفت . معیارهای ورود به مطالعه شامل : وزن تولد بین 4000-2500 گرم و سن بعد از تولد بین 2 تا 28 روزبود. جهت نوزادان فوق قبل از شروع فتوتراپی و همزمان با اندازه گیری بیلی روبین سرم ، اندازه گیری بیلی روبین پوست در ناحیه پیشانی ،طبق دستورالعمل شرکت سازنده وتوسط یک فرد آموزش دیده در این زمینه ، انجام می شد.داده ها با استفاده از نرم افزار stata آنالیز شد. یافته ها: میانگین بیلیروبین سرم نوزادان مورد مطالعه قبل وبعد از شروع فتوتراپی به ترتیب 43/18 و21/15 ،و میانگین بیلی روبین پوست قبل وبعد از شوع فتوتراپی به ترتیب 08/18 و02/15 بودآنالیز آماری نشان داد که هیچ تفاوت معناداری بین بیلی روبین پوست و سرم قبل از شروع فتوتراپی وجود ندارد(47/0=P )و ضریب همبستگی بین دو روش 50/0 بدست آمد .هم چنین بعد ازشروع فتوتراپی نیز تفاوت معناداری بین بیلی روبین سرم و پوست وجود نداشت (27/0=P )و ضریب همبستگی بین دو روش 78/0 بود. نتیجه گیری: در نوزادان ترم ایکتریک بویژه درجنس مذکر، وزن کمتر از 2600 گرم و دریافت فتو تراپی برای مدت فقط12 ساعت همبستگی قابل قبولی بین مقادیر اندازه گیری پوستی و سرمی بیلی روبین وجود دارد.ازاندازه گیری پوستی بیلی روبین می توان در غربالگری زردی نوزادان استفاده کرد واژه های کلیدی: بیلی روبین پوستی، نوزاد رسیده، بیلی روبین سرم وصول مقاله :17/9/90 اصلاحیه نهایی:10/4/91 پذیرش: 4/6/91
واژه‌های کلیدی: بیلی روبین پوستی، نوزاد رسیده، بیلی روبین سرم
متن کامل [PDF 218 kb]   (9100 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1391/9/21 | انتشار: 1391/9/25


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 4 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها