:: دوره 17، شماره 1 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1391 ) ::
جلد 17 شماره 1 صفحات 99-108 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل موثر در قصد ترک خدمت پرستاران
دکتر سید علی اکبر احمدی1، دکتر حسین مبارکی2، منیره عسکری نژاد3
1- دانشگاه پیام نور تهران
2- دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- دانشگاه پیام نور تهران ، monireh.askarinejad@gmail.com
چکیده:   (16015 مشاهده)
چکیده مقدمه: در جهان هزینه های مالی و انسانی بسیاری برای ترک خدمت پرستاران صرف می شود. پیش بینی ترک خدمت قبل از وقوع برای کاهش هزینه سازمان‌ها ضروری می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه عوامل فردی و سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترک خدمت پرستاران بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است که 89 نفر کارشناس پرستاری زن در آن شرکت نمودند. داده ها با مدل یابی معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل 5/8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: ارتباط معناداری بین سن و حمایت همکار (32/0)، تاهل با حمایت همکار (38/0-) و سابقه خدمت با قصد ترک خدمت (37/0-) وجود داشت. همچنین حمایت همکار با حمایت سرپرستار (35/0)، حمایت سرپرست با رضایت شغلی (31/0) و رضایت شغلی نیز با قصد ترک خدمت (52/0-) ارتباط معناداری داشتند. نتیجه گیری: عوامل فردی و سازمانی بر کاهش قصد ترک خدمت اثرگذار می باشند. به نظر می رسد مدیران با درنظرگرفتن تفاوت‌های میان افراد و حمایت بیشتر نظیر ایجاد شیفت‌های کاری مناسب و تیم‌های، کاری قادر خواهند بود تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی و قصد ترک خدمت کارکنان خود داشته باشند. واژه های کلیدی: پرستار، حمایت اجتماعی، رضایت شغلی، قصد ترک خدمت. وصول مقاله : 14/06/90 اصلاحیه نهایی: 23/11/90 پذیرش مقاله : 06/12/90
واژه‌های کلیدی: پرستار، حمایت اجتماعی، رضایت شغلی، قصد ترک خدمت.
متن کامل [PDF 245 kb]   (2897 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1391/1/26 | انتشار: 1391/1/27


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 1 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها