:: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - شماره 3 سال 1401 ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شیوع و علل انواع شکستگی های فک و صورت و نحوه ی درمان آن ها در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی فک و صورت بیمارستان توحید سنندج ،95-1390
عادل خیاطی1 ، هادی محمدی 2، رضا بهاری3 ، رایان ابراهیمی3
1- استادیار، گروه آموزشی جراحی فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
2- استادیار، گروه آموزشی جراحی فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ، hadi.mohammadi@muk.ac.ir
3- دانشجوی دندانپزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (486 مشاهده)
مقدمه: شکستگی های فک و صورت یک مشکل مهم بهداشتی در سراسر جهان می باشد و علاوه بر اثرات زیان باری که بر زیبایی و عملکرد افراد می گذارند سبب عوارض روحی و اقتصادی نیز می شوند. شیوع و علل شکستگی های ناحیه ی فک و صورت در کشورهای مختلف، متفاوت است و هر ساله تغییر می کند. هدف از این مطالعه برنامه ریزی صحیح و آموزش های همگانی مناسب، جهت جلوگیری و کاهش میزان بروز آسیب می باشد.
مواد و روش ها : در این مطالعه گذشته نگر، ٣00 پرونده مربوط به بیمارانی که با شکستگی های ناحیه ی فک و صورت در سال های 1390 تا 1395 به بخش جراحی فک و صورت بیمارستان توحید شهرستان سنندج مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده  از آزمون مجذور کای و نرم افزارSPSS16  تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها : از مجموع 300 پرونده ی بررسی شده، میانگین سن شرکت کنندگان 27/03 (انحراف معیار 13/500) و بیشترین تعداد شکستگی ها در بازه ی سنی 30-16 سال بود. بیشترین تعداد در جنس مذکر(72 %) رخ داده است. شایع ترین علت ایجاد شکستگی ها مربوط به تصادفات با وسایل نقلیه(57%) می باشد. از 387 مورد شکستگی بررسی شده، بیشترین تعداد مربوط به استخوان مندیبل(38/76 %) بوده است. در این میان بیشترین تعداد شکستگی ها مربوط به ناحیه ی انگل(19/91 %) و همچنین شایعترین روش درمانی مورد استفاده، روش جا اندازی بسته و به میزان 61 % بود. 
نتیجه گیری : با توجه به نتایج بیشترین علت شکستگی های ناحیه ی  فک و صورت در شهرستان سنندج ،  تصادفات رانندگی  می باشد، لذا رعایت جدی مقررات راهنمایی و رانندگی، اجباری شدن کمربند و کلاه ایمنی، افزایش امنیت جاده ها و نیز آموزش های همگانی، ضروری است .
واژه‌های کلیدی: شکستگی، علل شکستگی، شیوع، فک و صورت 
     
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: دندانپزشکی
دریافت: 1399/9/20 | پذیرش: 1400/6/6

Ethics code: IR.MUK.REC.1395/228


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها