:: دوره 24، شماره 6 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1398 ) ::
جلد 24 شماره 6 صفحات 140-147 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش فوتوتراپی در نوزادان مبتلا به زردی غیر فیزیولوژیک به‌عنوان یک ریسک فاکتور برای سنگهای ادراری
علیرضا اسکندریفر 1، مجید منصوری2 ، ابراهیم قادری3 ، سمیرا کرمی4
1- گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، are1345@yahoo.com
2- گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
3- گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
4- کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان
چکیده:   (534 مشاهده)

زمینه و هدف: ﻳﻜﻲ از بیماری‌های شایع دوران نوزادی ایکتر و یا زردی است که در موارد شدید مهم‌ترین اقدام درمانی استفاده از فوتوتراپی است. ﻋﻮارض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﻮتوﺗﺮاﭘﻲ در درمان زردی نوزادان ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم است و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ تأثیر ﻓوتوﺗﺮاﭘﻲ در افزایش دفع ادراری کلسیم و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺆال اﺳـﺖ ﻛـﻪ آیا ﻓوتوﺗﺮاﭘﻲ می تواند ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻊ ادراری ﻛﻠﺴﻴﻢ به‌عنوان یک ریسک فاکتور در بروز سنگ ادراری دخیل باشد؟
روش بررسی: در این مطالعه که به‌صورت قبل و بعد اجرا گردیده است، 77 نوزاد با سن کمتر از 2 هفته با وزن نرمال که به علت زردی غیر فیزیولوژیک بستری شده بودند به صورت نمونه­گیری در دسترس وارد مطالعه شدند این نوزادان فاقد بیماری زمینه­ای سیستمیک بوده و تحت درمان با آنتی بیوتیک- سرم­تراپی و تعویض خون قرار نگرفته بودند. نمونه ادرار در بدو بستری و 48 ساعته بعد از فوتوتراپی از نوزادان اخذ و Ca ,Cr ادرار راندوم اندازه‌گیری شد. سپس نسبت Ca/Cr محاسبه گردید. در نهایت داده­های به دست آمده وارد نرم افزارSPSS  نسخه 19 شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین نسبت Ca/Cr قبل از فوتوتراپی 0/38 (0/03±) و میانگین Ca/Cr بعد از فوتوتراپی 0/674 (0/26±) محاسبه شد و بین میانگین نسبت Ca/Cr ادرار در نوزادان مبتلا به زردی قبل و بعد از فوتوتراپی ارتباط معنی­داری وجود داشت. (0/001 P<  ) و در 4/49% درصد نوزادان هیپر کسی اوری (Ca/Cr بیش تراز 0/8 ) مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته ­های فوق که نشانگر افزایش دفع ادراری کلسیم هنگام فوتوتراپی است و نقش شناخته شده کلسیم ادراری در بروز سنگ ادراری، فوتوتراپی می تواند به‌عنوان یک ریسک فاکتور در بروز هیپوکلسیوری و نیز سنگ ادراری مطرح شود.
 


 
 
 
 
واژه‌های کلیدی: فوتوتراپی، دفع کلسیم ادراری، نوزادان، زردی غیر فیزیولوژیک، سنگ ادراری
متن کامل [PDF 242 kb]   (156 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/3/20 | پذیرش: 1398/7/10 | انتشار: 1398/11/2XML   English Abstract   Printدوره 24، شماره 6 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها