:: دوره 24، شماره 5 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1398 ) ::
جلد 24 شماره 5 صفحات 56-68 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش با روش بحث گروهی بر رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به فشارخون بالا، مراجعه کننده به پایگاههای بهداشتی شهر اراک
دکتر مریم نصیریان 1، دکتر نسرین روزبهانی2 ، آقای علیرضا جمشیدی3
1- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، maryamnasirian17@gmail.com
2- دانشگاه علوم پزشکی اراک
3- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده:   (935 مشاهده)
زمینه و هدف: درکنار رژیم دارویی، اصلاح رفتار خود مراقبتی جهت کنترل بیماری پر فشاری خون مؤثر است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر رفتار خود مراقبتی مبتلایان به پرفشاری خون بود.
روشبررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 100 فرد مبتلا به پرفشاری خون به­صورت تصادفی از 10پایگاه بهداشتی شهر اراک در سال 1397 انتخاب شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه و قبل از مداخله، پرسشنامه خودمراقبتی در دوگروه تکمیل و فشارخون افراد اندازه گیری شد. درگروه مداخله چهار جلسه آموزشی بحث گروهی به صورت هفتگی برگزار شد و در گروه کنترل فقط به سخنرانی اکتفا شد. سه ماه پس از مداخله، مجدداً پرسشنامه تکمیل و فشارخون اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار spss (نسخه 21) و با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، تی­ زوجی، آزمون مجذور کای و آنالیز چند متغیره، انجام شد. ضمنا  0/05>p  معنی دار تلقی گردید.
یافتهها: نمره خود مراقبتی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (0/001>p). همچنین فشار خون سیتول و دیاستول به طور معنی داری درگروه مداخله نسبت به گروه کنترل پایین تر بود (0/001>p).
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد آموزش به روش بحث گروهی یک روش مؤثر برای ارتقای رفتار خود مراقبتی مبتلایان به پرفشاری خون و به دنبال آن کاهش سطح فشارخون است. انجام مطالعات بیشتر در خصوص بررسی تأثیر سایر روش‌های آموزشی بر رفتار خود مراقبتی بیماران پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: پرفشاری خون، خودمراقبتی، آموزش، بحث گروهی
متن کامل [PDF 312 kb]   (379 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/2/2 | پذیرش: 1398/6/23 | انتشار: 1398/9/10XML   English Abstract   Printدوره 24، شماره 5 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها