:: دوره 24، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1398 ) ::
جلد 24 شماره 2 صفحات 111-118 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر شیاف پروژسترون واژینال در پیشگیری از زایمان زودرس
فاطمه لالوها1 ، فریده موحد 2، ونوس چگینی3 ، حمیده پاکنیت3 ، فهیمه تکلو4
1- دانشیار زنان و زایمان، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
2- دانشیار زنان و زایمان، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران (مولف مسئول)، تلفن ثابت: 33236380-028 ،پست الکترونیک: drmovahed@yahoo.com ، drmovahed@yahoo.com
3- استادیار زنان و زایمان، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
4- متخصص زنان و زایمان، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
چکیده:   (1046 مشاهده)
زمینه و هدف: زایمان پیش از موعد از علل اصلی مرگ‌ومیر نوزادی در سطح جهان محسوب می‌شود، لذا پیشگیری از زایمان زودرس از اهداف اصلی مراقبت‌های مامایی است. مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر شیاف پروژسترون واژینال در پیشگیری از زایمان زودرس انجام شد.
روش بررسی: در این کار آزمایی بالینی تصادفی 200 زن باردار تک قلو با سن حاملگی 34-24 هفته با تشخیص زایمان زودرس تحت درمان با سولفات منیزیم وریدی و کورتیکو استروئید قرار گرفتند. در گروه مداخله (100 نفر) علاوه بر داروهای فوق،200 میلی‌گرم شیاف پروژسترون در شروع درمان و سپس هر 12 ساعت تا از بین رفتن انقباضات رحمی تجویز گردید و پس از توکولیز موفق شیاف پروزسترون تا پایان 34 هفتگی ادامه داده شد. نتایج مامایی شامل فاصله زمانی بین شروع توکولیز تا از بین رفتن انقباضات رحمی، فاصله زمانی تا وقوع زایمان، سن بارداری در زمان زایمان و پیامدهای نوزادی در دو گروه ثبت گردید.
یافته‌ها: میانگین فاصله زمانی بین شروع توکولیز تا از بین رفتن انقباضات رحمی در گروه کنترل 3.78±6.33 ساعت و در گروه مداخله 3.07±6.72 ساعت بود (0.432=p). فاصله بین توکولیز موفق تا وقوع زایمان در دو گروه به ترتیب 21.9±35.1 و 1/25±7/36 روزبود (0.634=p). از نظر سن بارداری در هنگام زایمان و پیامدهای نوزادی بین دوگروه اختلاف معنی داری دیده نشد. هر چند مورتالیتی نوزادی در گروه کنترل دو برابر گروه مداخله بود ولی این اختلاف معنی‌دارنبود (0.194=p).
نتیجه‌گیری:مطالعه حاضر نشان داد تجویز شیاف پروژسترون واژینال تأثیری در پیشگیری از زایمان زودرس ندارد.
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: شیاف واژینال پروژسترون، زایمان زودرس، سن بارداری، کورتیکو استرویئد
متن کامل [PDF 192 kb]   (1293 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/10/22 | انتشار: 1398/3/25XML   English Abstract   Printدوره 24، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها