:: دوره 24، شماره 5 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1398 ) ::
جلد 24 شماره 5 صفحات 95-104 برگشت به فهرست نسخه ها
ترجمه و بررسی ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی ابزار رفتارهای حمایتی ماما حین لیبر(LSQ)
دکتر لیلا امیری فراهانی 1، خانم خدیجه حیدری2 ، دکتر سیده بتول حسن پور2 ، دکتر عباس عبادی2
1- دانشگاه علوم پزشکی ایران ، l.amirifarahani@gmail.com
2- دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده:   (651 مشاهده)
زمینه و هدف: زایمان، یکی از رویدادهای مهم زندگی زنان است که حمایت لیبر ، نقش مهمی در این تجربه ایفا می‌کند. زیرا که تجربه زایمان، ممکن است تأثیر مثبت یا منفی روی زنان بگذارد. با توجه به فقدان ابزار مناسب برای اندازه‌گیری رفتارهای حمایتی لیبر، مطالعه حاضر با هدف، ترجمه و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه رفتار حمایتی ماما حین لیبر انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی(مقطعی) بود که روی 213 مامای شاغل در زایشگاه‌های بیمارستان‌های منتخب دانشگاه­­های علوم پزشکی شهر تهران از دی‌ماه سال 95 تا شهریور سال 96 انجام شد و از ماماها درخواست گردید تا پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه رفتارهای حمایتی لیبر را تکمیل کنند. در ابتدا روایی صوری و محتوایی ابزار به صورت کیفی، سپس روایی سازه‌ای آن توسط تحلیل عاملی تأییدی، بررسی شد. همچنین به ‌منظور بررسی پایایی ابزار از روش همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) و آزمون- باز آزمون (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید.
یافته ­ها: روایی صوری و محتوای کیفی نسخه فارسی پرسشنامه حمایتی لیبر تأیید شد. همچنین روایی ساختاری ابزار توسط تحلیل عاملی تأییدی تأیید گردید. ضریب آلفای کرونباخ کل ابزار 0/96 و ضریب همبستگی پیرسون آزمون- با آزمون 0/71 به دست آمد که هر دو مؤید پایایی خوب نسخه فارسی پرسشنامه رفتار حمایتی لیبر بودند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق حاضر بیانگر این بود، که نسخه فارسی ابزار حمایتی لیبر از اعتبار و روایی لازم برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان ابزاری مناسب برای بررسی رفتارهای حمایتی لیبر در کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

 
واژه‌های کلیدی: ابزار، روایی، پایایی، رفتارهای حمایتی لیبر، ماما
متن کامل [PDF 291 kb]   (197 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/8/27 | پذیرش: 1398/7/10 | انتشار: 1398/9/10XML   English Abstract   Printدوره 24، شماره 5 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها