:: دوره 23، شماره 1 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1397 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 38-44 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان قابلیت انجام دیالیز صفا قی در بیماران با نارسایی مزمن کلیوی در استان کردستان
دکتر انور محمدی بانه1، دکتر عزت الله رحیمی2، دکتر دلپاک محمود نژاد3
1- گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران ، dramb44@gmail.com
2- مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
3- دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (14242 مشاهده)
زمینه و هدف: روش دیالیز صفاقی یکی از مباحث مهم در رشته نفرولوژی است.هدف از  این مطالعه بررسی میزان قابلیت انجام دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیالیزی در استان کردستان است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، کل  بیماران با نارسایی مزمن کلیوی استان کردستان که نیاز به همودیالیز داشتند و به واحد بیماریهای خاص معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی کردستان  معرفی شده بودند در طول سال 1393 به تعداد 146 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند.روش گردآوری داده ها مصاحبه و مراجعه به پرونده بیماران و بازدید از محل زندگی بیماران بود و داده ها توسط نرم افزار آماری spss v.18 با استفاده از تستهای آمار استنباطی از جمله؛ تی تست و کای دو تحلیل شدند.
یافته ها: 9/58 درصد بیماران مرد و 1/41 درصد زن بودند و میانگین سن آنها 22/13±06/58 سال بود.همچنین 78 نفر(4/53 درصد) قابلیت دیالیز صفاقی را داشتند.بین قابلیت دیالیز صفاقی و فشار خون با   05/0>P رابطه معنی دار مشاهده گردید.
نتیجه گیری: می توان گفت ؛ قابلیت دیالیز صفاقی از متغیرهای دموگرافیک تبعیت نمی کند. اما شرایط جسمی و روانی بر آن موثر است.
واژه های کلیدی: دیالیز صفاقی، بیماران کلیوی ،عوامل
وصول مقاله:27/10/95 اصلاحیه نهایی:30/7/96 پذیرش:15/8/96
واژه‌های کلیدی: دیالیز صفاقی، بیماران کلیوی، عوامل
متن کامل [PDF 565 kb]   (415 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/12/26 | پذیرش: 1396/12/26 | انتشار: 1396/12/26


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 1 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها