:: دوره 22، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1396 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 85-93 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی گونه‌های مالاسـزیا در مبتلایان به پیتیریازیس ورسیکالر با روش مولکولی PCR-RFLP
سید مهدی حسینی بافقی1، دکتر نور امیر مظفری2، عبدالمجید فتی3، علی ناصری3، حسین زرین فر* 4
1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
2- دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
3- گروه انگل شناسی و قارچ ‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد.
4- مرکز تحقیقات آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، Zarrinfarh@mums.ac.ir
چکیده:   (1072 مشاهده)
زمینه و هدف: مالاسزیاها، مخمرهایی هستند که در شرایط خاص به  عواملی بیماری زا در انسان تبدیل می­شوند. مالاسزیاها دارای گونه های مختلفی بوده و می توانند بیماری هایی نظیر پیتیریازیس ورسیکالر(تینه آورسیکالر)، فولیکولیت مالاسزیایی، درماتیت سبوروئیک و حتی عفونت های سیستمیک را ایجاد کنند. در مطالعه حاضر، مالاسزیاهای جدا شده از مبتلایان به پیتیریازیس ورسیکالر با روش مولکولی شناسایی شدند.
روش بررسی: در این مطالعه،­ پوسته های سر و بدن مبتلایان مشکوک به پیتیریازیس ورسیکالر بر روی محیط کشت دیکسون آگار کشت داده شده و در نهایت 100 کلنی مالاسزیایی بدست آمد. ژنوم کلنی های مالاسزیاها پس از استخراج توسط روش فنل کلروفرم، بر اساس روش مولکولی PCR-PFLP مورد مطالعه قرار گرفتند. در این روش، قطعه D1-D2 در ناحیه­ی  26S rDNA از ژن  ITS توسط پرایمرهای اختصاصی تکثیر گردید و توسط آنزیم­ محدودالاثر CfoI، قطعات با الگوی های مشخص برای هر گونه­ی مالاسزیا به دست آمد.
یافته ها: ایزوله های مالاسزیا شناسایی شده در نمونه های بالینی به ترتیب دارای 44% مالاسزیا گلوبوزا،27% مالاسزیا گلوبوزا/ مالاسزیا رستریکتا، 11% مالاسزیا رستریکتا، 7% مالاسزیا سیمپودیالیسپ ، 4% مالاسزیا سیمپودیالیس/ مالاسزیا رستریکتا، 1% مالاسزیا فورفور/ مالاسزیا گلوبوزا/ مالاسزیا رستریکتا، 1%  مالاسزیا سیمپودیالیس/ مالاسزیا گلوبوزا/ مالاسزیا رستریکتا بودند. 5% از گونه ها نیز بصورت ناشناخته باقی ماندند.
نتیجه گیری: گونه های غالب مبتلایان به پیتیریازیس ورسیکالر، به ترتیب مالاسزیا گلوبوزا، مالاسزیا رستریکتا و مالاسزیا سیمپودیالیس بودند. 33 درصد از نمونه ها دارای بیش از یک گونه مالاسزیا بودند، اگر چه روش PCR-RFLP برای شناسایی اغلب گونه های مالاسزیا بود، ولی 5% از ایزوله ها قابل شناسایی نبودند.
 کلیـد واژه­ها: مالاسزیا، پیتیریازیس ورسیکالر،PCR–RFLP
وصول مقاله:10/7/95 اصلاحیه نهایی:2/11/95 پذیرش:23/11/95
واژه‌های کلیدی: مالاسزیا، پیتیریازیس ورسیکالر، PCR–RFLP
متن کامل [PDF 198 kb]   (330 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها