:: دوره 22، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1396 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 60-73 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر حفاظتی تمرین هوازی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGF-β و ژن Smad-3 و MMP2 در موش های ماده
وحید مقدم1، دکتر مقصود پیری* 2، دکتر محمد علی آذربایجانی3، دکتر حسن متین همایی4
1- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
2- استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران ، m.peeri@iauctb.ac.ir
3- استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
4- دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده:   (1180 مشاهده)
زمینه و هدف: هدف از این تحقیق تعیین اثر حفاظتی تمرین هوازی بر سرطان پستان بواسطه پروتئین TGF-β و ژن Smad-3 و MMP2 در موش های  ماده بود.
روش بررسی: تعداد 24 سر موش ماده نژاد بالبسی پس از توموری شدن بوسیله رده سلولی MC4-L2 در قالب دو گروه  تمرین تداومی هوازی و کنترل در شرایط استاندارد مورد مطالعه قرار گرفتند. برنامه تمرین تداومی هوازی شامل60 دقیقه دویدن روی تردمیل  با شدت 65- 60 درصد VO2max، پنج روز در هفته به مدت 10 هفته بود. حجم تومور به صورت هفتگی بوسیله کولیس و با استفاده از فرمول جونز محاسبه شد. میزان پروتئینTGFβ به روش Western Blot و بیان ژن  Smad و mmp2 در نمونه ها به روش Real Time PCR اندازه گیری شد. داده­ها به روش تحلیل واریانس یک­طرفه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی­داری 05/0>P تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد تمرین استقامتی هوازی موجب افزایش معنادار میانگین بیان Smad-3 در بافت تومور در گروه استقامتی نسبت به گروه کنترل شد (033/0=P). همچنین نتایج نشان داد تمرین استقامتی هوازی موجب کاهش معنادار میانگین بیان MMP-2 در بافت تومور در گروه استقامتی نسبت به گروه کنترل شد (044/0=P). علاوه بر این، نتایج نشان می­دهد ده هفته تمرین استقامتی هوازی موجب افزایش معنادار میانگین مقادیر پروتئین TGF-β در بافت تومور نسبت به گروه کنترل شد (000/0=P).
نتیجه­گیری: با توجه به یافته های تحقیق حاضر به نظر می رسد، تمرین استقامتی هوازی احتمالاً می تواند مداخله موثری برای کاهش پیشروی سرطان پستان باشد.
کلمات کلیدی: سرطان پستان، تمرین تداومی هوازی، TGF-β ، Smad-3، MMP2
وصول مقاله:23/5/95 اصلاحیه نهایی:10/8/95 پذیرش:16/8/95
واژه‌های کلیدی: سرطان پستان، تمرین تداومی هوازی، TGF-β، Smad-3، MMP2
متن کامل [PDF 480 kb]   (769 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها