:: دوره 21، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1395 ) ::
جلد 21 شماره 3 صفحات 34-44 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر درد و ناتوانی عملکردی مادران مبتلا به کمردرد دارای کودکان فلج مغزی
فرزانه کریم زاده1، دکتر امیر لطافت کار2، دکتر غلامعلی قاسمی3
1- گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، تلفن ثابت: 32363931-031 ، karimzadeh3f@gmail.com
2- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3- گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران.
چکیده:   (3663 مشاهده)

زمینه و هدف: شیوع دردهای اسکلتی- عضلانی در مادران کودکان فلج مغزی  (Cerebral Palsy) به طور معناداری بیشتر از مادران کودکان عادی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر کمر درد و ناتوانی عملکردی مادران مبتلا به کمردرد دارای کودک CP بود.

روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 30 نفر از مادران دارای کودک CP 6 تا 18 ساله شهر اصفهان که دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی بودند به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی (15 نفر) و کنترل(15 نفر) قرار گرفتند. بیماران گروه تجربی به مدت هشت هفته تمرینات منتخب ثبات مرکزی را انجام دادند. میزان درد از طریق مقیاس بصری درد و میزان ناتوانی عملکردی توسط شاخص ناتوانی اسوستری قبل و پس از هشت هفته مداخله تمرینی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس برای داده های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (05/0=P).

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی تأثیر معناداری بر درد (001/0=P) و ناتوانی عملکردی دارد (001/0=P).

نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، تمرینات ثبات مرکزی باعث کاهش درد و بهبود ناتوانی عملکردی در مادران دارای کودک CP می­شود. بنابراین با توجه به تأثیر مثبت این تمرینات بر کاهش درد و ناتوانی عملکردی بیماران، توصیه می­شود افراد دارای مشکلات مشابه نیز از این روش درمانی استفاده نمایند.

واژه های کلیدی: تمرینات ثبات دهنده مرکزی، کمردرد، فلج مغزی(CP)

وصول مقاله:17/9/94 اصلاحیه نهایی:11/2/95 پذیرش:19/2/95

واژه‌های کلیدی: تمرینات ثبات دهنده مرکزی، کمردرد، فلج مغزی(CP)
متن کامل [PDF 471 kb]   (1694 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۵/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۵/۵/۱۰


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها