:: دوره 21، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1395 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 34-42 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول
دکتر افشین الماسی، فوزیه حاتمی، اعظم شریفی1، دکتر تورج احمدی جویباری، رسول کاویان نژاد، فرزاد ابراهیم زاده
1- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، Sharifi38@yahoo.com
چکیده:   (4886 مشاهده)

زمینه و هدف: از آنجا که وجود فرزند معلول در خانواده به عنوان یک منبع استرس، سلامت جسمی و روانی والدین به خصوص مادر را به خطر می اندازد و از سویی افزایش تاب آوری توانایی فرد در مقابله با عوامل استرس زا را افزایش می دهد، پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول انجام گردید.

روش بررسی: این پژوهش از نوع نیمه تجربی(با طرح پیش آزمون-پس آزمون) و با گروه کنترل می باشد. در این پژوهش 60نفر از مادران دارای فرزند معلول مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهر کرمانشاه در سال 1392 به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده، یک بسته آموزش مهارت مقابله با استرس و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(CD-RISC) بود. نتایج با استفاده از نرم افزارSPSS 20 تحلیل گردید.

یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد آموزش مهارت های مقابله با استرس برافزایش سطح تاب آوری مادران دارای فرزند معلول تاثیر مثبت و معنی داری دارد(001/0>P).

نتیجه گیری: در اکثر برنامه های آموزشی مهارتهای مقابله با استرس، به خود فرد دارای معلولیت اهمیت داده می شود و نیاز خانواده که نقش اصلی مراقبت از وی را به عهده دارد، نادیده گرفته می شود. بنابراین با توجه به نتیجه این مطالعه توصیه می شود، کلیه مراکز مشاوره ای و درمانی، برنامه های آموزشی جهت والدین دارای فرزند معلول را در راس سیاستها و برنامه ریزیهای خود قرار دهند.

کلید واژه ها : تاب آوری ، مهارت های مقابله با استرس ، مادران، فرزند معلول

وصول مقاله :12/3/94 اصلاحیه نهایی:27/10/94 پذیرش:12/11/94

واژه‌های کلیدی: تاب آوری، مهارت های مقابله با استرس، مادران، فرزند معلول
متن کامل [PDF 136 kb]   (4492 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1395/3/22 | پذیرش: 1395/3/22 | انتشار: 1395/3/22XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها