:: دوره 10، شماره 4 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1384 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 51-58 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شیوع کلونیزاسیون روده‌ای انتروکوک مقاوم به وانکومایسین در بیماران بستری بیمارستان نمازی شیراز در سال1383
دكتر مهرداد عسکریان1، دكتر عبدالرحیم افخم زاده، دكتر احمد منبتی
1- ، askariam@sums.ac.ir
چکیده:   (33271 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف : برای بررسی شیوع کلونیزاسیون انتروکوک مقاوم به وانکومایسین یک مطالعه مقطعی در بیمارستان نمازی شیراز طراحی شد.

  روش بررسی : در یک مطالعه مقطعی از آذر 82 لغایت تیر 83 از کلیه بیماران بستری در بیمارستان نمازی شیراز (شامل 700 نفر)، نمونه سواب رکتال هر پنج روز یکبار تا زمان ترخیص تهیه شد در مدت مطالعه 1000 نمونه سواب رکتال با شرایط استریل تهیه شد سپس با روش disk diffusion انتروکوک مقاوم به وانکومایسین شناسایی و سپس با روش رقیق سازی حداقل غلظت مهاری این نتایج تأیید شد. اطلاعات مورد نیاز بصورت مصاحبه و مراجعه به پرونده بیماران جمع‌آوری و پرسشنامه تکمیل گردید. روش آماری تجزیه و تحلیل شامل آزمون مجذور کای بود.

  یافته‌ها : از مجموع 700 بیمار بستری شده در بیمارستان نمازی شیراز در مدت مطالعه 99 نفر (14%) توسط انتروکوک مقاوم به وانکومایسین کلونیزه شدند. همچنین در این مطالعه 23 بیمار که در اول بستری یک آزمایش منفی داشتند در طول مطالعه و طی آزمایشات بعدی انتروکوک مقاوم کسب کردند که یک میزان اکتساب 3 درصدی را در مدت 7 ماهه مطالعه نشان داد. در این مطالعه شیوع انتروکوک مقاوم به وانکومایسین با متغ یرهای سن بیمار، بخش بستری، سابقه بستری، سابقه مصرف آنتی‌بیوتیک، مدت بستری، وجود بیماری زمینه‌ای و وضعیتهایی چون نوتروپنی، نارسایی کلیه و دیالیز و جراحی ماژور رابطه معنی‌دار داشت (05/0> p ). ولی بین شیوع انتروکوک مقاوم به وانکومایسین و جنس یت بیمار، عاقبت بالینی و وضعیتهای زمینه‌ای چون ضعف ایمنی، کانسر و دیابت رابطه‌ای یافت نشد (05/0 p> ).

  نتیجه‌گیری : این مطالعه با توجه به اطلاعات قابل دسترس اولین پژوهش در این مسئله در ایران بود و نشان داد که انتروکوک مقاوم به وانکومایسین ( VRE ) از شیوع بالایی برخوردار است. شیوع بالای این ارگانیسم می‌تواند نشان‌دهنده بومی شدن آن در بیمارستانهای بزرگ باشد، مسئله‌ای که باید در مطالعات دیگر بررسی شود و در نهایت باید برای این مشکل بیمارستانی مهم استراتژیهای مداخله‌ای صورت گیرد.

  کلید واژه‌ها : انتروکوک، کلونیزاسیون، مقاوم به وانکومایسین، شیوع

  وصول مقاله: 18/5/84 اصلاح نهایی: 22/8/84 پذیرش مقاله: 1/12/84

 

واژه‌های کلیدی: کلید واژه‌ها: انتروکوک، کلونیزاسیون، مقاوم به وانکومایسین، شیوع
متن کامل [PDF 157 kb]   (1328 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1388/8/21 | انتشار: 1384/12/24


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 4 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1384 ) برگشت به فهرست نسخه ها