:: دوره 20، شماره 1 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1394 ) ::
جلد 20 شماره 1 صفحات 89-96 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپایی
دکتر علیشا آکیا1، حکیم قیصری2، دکتر قباد محمدی2، مهرداد خدادوست3
1- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، akya359@yahoo.com
2- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
چکیده:   (3777 مشاهده)
زمینه و هدف: اشریشیا کلی شایعترین ارگانیسم عامل عفونت مجاری ادراری(UTI) میباشد و UTI ناشی از ایزوله های اشریشیا کلی مقاوم به آنتی بیوتیکها در حال افزایش است. بسیاری از ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی به وسیله پلاسمیدها کد می شوند. در این مطالعه محتوای پلاسمیدی ایزوله های اشریشیا کلی جدا شده از عفونتهای ادراری بررسی شد. روش بررسی: تعداد 200 ایزوله اشریشیا کلی از نمونه ادرار بیماران سرپایی مبتلا به UTI با استفاده از کشت و تستهای بیوشیمیایی جدا شدند. حساسیت آنتی بیوتیکی آنها با روش دیسک دیفیوژن تعیین شد و تولید ESBL با روش دبل دیسک مشخص گردید. پلاسمید آنها با استفاده از کیت استخراج و پلاسمیدهای جدا شده با دو آنزیم HindIII و BamH1 هضم آنزیمی شدند و الگوی پلاسمیدها و اندازه آنها با الکتروفورز و مارکرهای DNA مشخص گردید. یافته ها: کل 200 جدایه اشریشیا کلی به ایمی پنم حساس بودند در حالی که 7/80 درصد از جدایه ها نسبت به آمپی سیلین مقاومت نشان دادند. مقاومت در برابر کوتریموکسازول، سیپروفلوکساسین، توبرامایسین و آزترونام به ترتیب 49/57 ،99/36 ،35/23 و 5/22 درصد بود. تعداد 166 جدایه(83%) حاوی پلاسمید بودند که اندازه آنها غالبا" در محدوده 15 تا Kb24 بود. نتیجه گیری:نتایج نشانگر مقاومت آنتی بیوتیکی بالای ایزوله های اشریشیا کلی است و بین وجود پلاسمید و داشتن ESBL یک ارتباط قوی مشاهده شد، که بیانگر نقش پلاسمید در ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی به گروه های مختلف آنتی بیوتیکی بخصوص سفالوسپورینها در این باکتری می باشد. همچنین وجود شباهت در الگوی پلاسمیدی ایزوله ها به نحوی بیانگر انتقال و گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی است. کلید واژه: اشریشیا کلی، عفونت مجاری ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی، پلاسمید وصول مقاله:19/3/93 اصلاحیه نهایی:25/9/93 پذیرش:1/10/93
واژه‌های کلیدی: اشریشیا کلی، عفونت مجاری ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی، پلاسمید
متن کامل [PDF 1145 kb]   (898 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 1 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها