:: دوره 5، شماره 1 - ( مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1379 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 31-34 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط Post - nasal discharge با سندرم روده تحریک پذیر
دكتر علیرضا دلاوری1، دكتر احمد قاضی زاده، دكتر عزت ا. . رحیمی
چکیده:   (24262 مشاهده)
چکیده مقدمه: سندرم روده تحریک پذیر (IBS) شایعترین بیماری دستگاه گوارش می باشد که در حدود 22-14 در صد افراد جامعـه را مبتــلا می نمایـد. ایـن مطالعـه با هـدف تعیین ارتبـا ط بین PND(Post nasal discharge) و IBS انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه به صورت Case -Control انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه بیمارانی است که در سال 1379 به درمانگاه تخصصی داخلی بیمارستان توحید سنندج مراجعه نموده اند. حجم نمونه شامل 67 بیمار مبتلا به IBS بود که سابقه اختلالات روانپزشکی و بیماریهای مزمن را نداشتند. گروه کنترل از میان بیماران غیر مبتلا به IBS و با روش Paired Matching انتخاب شدند. نتایج: براساس نتایج این مطالعه 59.7 در صـد مبتلایان به IBS (40 نفر) را زنان و 40.3 در صد (27 نفر) را مردان تشکیل مـی دادند. میانگیـن سنـی ایـن بیـماران 27.9 سال با انحراف معیـار 8.73 سال بود. همچنین 41.8 در صـد ( 28 مورد) آنها در رادیـوگرافی از سینوسهای پارانازال شواهـدی دال بـر سینـوزیت داشتـند. بین سابقه سینـوزیـت و IBS رابـطه معنـی داری وجـود دارد ( 01/0= P و 4.27= OR و 16.74-1.19= CI و 5.37= 2و 1= df ). همچنین رابطه بین PND و IBS معنی دار می باشد (001/0=P و 13.99-2.29= CI و 5.6=OR و 18.69=2). نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی بویژه سینوزیت با IBS همراهی دارد و مطرح کننده این موضوع است که شاید IBS یک اختلال منتشر است که در آن سیستمهای مختلف بدن درگیر می باشند.
واژه‌های کلیدی: IBS، PND، سینوزیت
متن کامل [RTF 106 kb]   (2710 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1387/12/18 | انتشار: 1379/6/25XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 1 - ( مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1379 ) برگشت به فهرست نسخه ها