:: دوره 11، شماره 2 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1385 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 1-6 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه دو روش سوچور و الکتروکواگولاسیون در کنترل خونریزی عمل تونسیلکتومی
دكتر نعمت الله میرزایی
، Mirzaie85N@yahoo.com
چکیده:   (32451 مشاهده)
زمینه و هدف: خونریزی بعد از عمل یکی از عوارض شایع و جدی بعد از تونسیلکتومی می‌باشد که نیاز به کنترل دقیق در حین عمل و بعد از عمل دارد. جهت کنترل خونریزی پس از عمل تونسیلکتومی از روشهای مختلفی استفاده می شود. هدف این مطالعه مقایسه دو روش سوچور و الکتروکواگولاسیون در کنترل خونریزی عمل تونسیلکتومی می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور بود. جامعه آماری آن کلیه بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان توحید سنندج در خلال اردیبهشت 1383 تا اردیبهشت 1385، جهت انجام تونسیلکتومی بودند و حجم نمونه شامل 140 نفر بود که نهایتاً 110 بیمار وارد مطالعه شدند. اندیکاسیون تونسیلکتومی شامل هاپیرتروفی همراه با علایم انسدادی و تونسیلیت راجعه بود. یک روش استاندارد واحد برای القای بیهوشی بیماران استفاده شد. تونسیلکتومی در بیماران با روش دایسکسیون با استفاده از Snare بطور یکسان و توسط یکنفر در هر دو طرف انجام گرفت. جهت کنترل خونریزی بطور متناوب در هر بیمار در طرف راست از الکتروکواگولاسیون و در طرف چپ از سوچور زدن استفاده گردید و در بیمار بعدی بر عکس عمل می‌شد. مدت زمان لازم برای الکتروکواگولاسیون و سوچور زدن، بروز خونریزی اولیه و ثانویه، وجود درد موضعی و درد راجعه، مدت زمان تشکیل غشاء سفید، مدت زمان افتادن غشاء، میزان ادم نسوج اطراف و سیکاتریزاسیون محل عمل برای هر بیمار ثبت شد.در نهایت داده‌ها پس از ورود به نرم افزار آماریSPSS win و با استفاده از آزمونهای آماری X² و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: 46 دختر و64 پسر 15-5 ساله با میانگین سنی 7/29 سال وارد مطالعه شدند. در کل، خونریزی اولیه بعد از عمل در 8/1% بیماران و خونریزی ثانویه در 7/2% بیماران دیده شد. خونریزی اولیه بعد از عمل در سمت الکتروکواگولاسیون در 9/0% و در سمت سوچور در 9/0% بیماران دیده شد (05/0p>). تمامی موارد خونریزی ثانویه در طرفی بود که از سوچور در بیمار جهت کنترل خونریزی استفاده شده بود و ناشی از افتادن سوچور بود (05/0p<). خونریزی شدید در 9/0% بیماران دیده شد که در سمت الکتروکوتر بود. بین درد بعد از عمل، درد راجعه، مدت زمان تشکیل غشاء سفید، افتادن غشاء، مدت زمان سیکاتریزاسیون محل عمل و روش هموستاز تفاوت معنی‌داری دیده نشد (05/0p>). نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از الکتروکواگولاسیون نسبت به بخیه تفاوت معنی‌داری در کنترل خونریزی اولیه بعد از عمل تونسیلکتومی ندارد اما خونریزی ثانویه در موارد الکتروکواگولاسیون کمتر بوده و استفاده از سوچور جهت کنترل خونریزی عروق مناسب‌تر است. در کل این مطالعه ضمن تایید نتایج مطالعات قبلی استفاده همزمان هر دو روش الکتروکواگولاسیون و سوچور را در کنترل خونریزی برحسب مورد، توصیه می‌نماید. وصول مقاله: 14/6/85 اصلاح نهایی: 20/6/85 پذیرش مقاله: 22/6/85
واژه‌های کلیدی: تونسیلکتومی، خونریزی بعد از عمل، سوچور، الکتروکواگولاسیون.
متن کامل [PDF 148 kb]   (1342 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۸۸/۲/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 2 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1385 ) برگشت به فهرست نسخه ها