:: دوره 19، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1393 ) ::
جلد 19 شماره 2 صفحات 40-46 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه سطح سرمی منیزیم با ابتلا به تب و تشنج در کودکان 6 ماه تا 5 سال
دکتر اردشیر نجفی1، دکتر فرزاد کمپانی1، دکتر وحید صدیقی گورابی1، فردین غریبی2
1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، fardin.gharibi@muk.ac.ir
چکیده:   (8332 مشاهده)
مقدمه: تشنج شایعترین اختلال نورولوژیک در بین اطفال است که نه به عنوان یک تشخیص بلکه به عنوان یک تظاهر بالینی از بیماری‌های زمینه‌ای شناخته می‌شود. پاتو‍ژنز این بیماری تاکنون شناخته نشده است ولی زمینه ژنتیکی و تغییرات نوروترانسمیترها، عناصر کمیاب و برخی یون‌ها از جمله منیزیم در بروز آن دخیل شناخته شده اند. این مطالعه با هدف بررسی سطح منیزیم در کودکان و ارتباط آن با ابتلا به تشنج طراحی و اجرا گردید. روش کار: این مطالعه به روش مورد – شاهد بر روی 78 کودک 6 ماه تا 5 سال مبتلا به تب و تشنج و 74 کودک که به علتی غیر از تب و تشنج در بیمارستان بعثت در سال‌های 1391-1390بستری شده بودند، انجام گردید. ابتدا مشخصات دموگرافیک و سوابق بیماری و مدت تشنج کودک از والدین اخذ گردید و در صورت داشتن شرایط ورود به مطالعه از آنها نمونه خون به منظور تهیه سرم گرفته شد. پس از تهیه سرم کودکان در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه اتو آنالیزر هیتاچی 902 و کیت پارس آزمون به روش اسپکتروفتومتری، سطح منیزیم بر حسب میلی گرم بر لیتر تعیین شد. محدوده طبیعی منیزیم 23 -15 میلیگرم در لیتر در نظر گرفته شد. داده های حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS.18 و آمارهای توصیفی و آزمون آماری t-test برای مقایسه سطح منیزیم در دو گروه و در دو جنس و آزمون کای دو و محاسبه OR برای محاسبه نسبت شانس ابتلا به تشنج استفاده شد. یافته‌ها: بالاترین فراوانی به تشنج‌های با طول مدت 5 دقیقه می باشد (24%) و تشنج نوع تونیک کلونیک (4/74%) تعلق داشت. میانگین سطح منیزیم در پسران 18/3 ± 87/22 و در دختران 89/5 ± 77/24 که باهم تفاوت معنی دار آماری داشتند (015/0 =P). میانگین سطح منیزیم در کودکان مبتلا به تشنج 87/3 ± 09/24 و در کودکان سالم 50/5 ± 40/23 که باهم تفاوت نداشتند (37/0 =P). نسبت شانس برای ابتلا به تشنج در کودکان با کمبود منیزیم برابر 38/1 بود. نتیجه‌گیری: بطور کلی می‌توان گفت که سطح منیزیم در کودکان مبتلا به تشنج با کودکان سالم تفاوت ندارد و نمی توان کمبود این عنصر را به تنهایی در بروز تشنج موثر دانست. اگرچه سطح منیزیم در اکثر کودکان مورد مطالعه بالاتر از حد نرمال بود. کلید واژه‌ها: منیزیم، تشنج، کودکان، تب. وصول مقاله :18/3/92 اصلاحیه نهایی:3/10/92 پذیرش:3/10/92
واژه‌های کلیدی: منیزیم، تشنج، کودکان، تب.
متن کامل [PDF 200 kb]   (1377 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1393/3/11 | پذیرش: 1393/3/11 | انتشار: 1393/3/11XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها