:: دوره 19، شماره 1 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1393 ) ::
جلد 19 شماره 1 صفحات 51-57 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی اندازه گیری محیط نیمکره‌ی مخچه جنین در تعیین سن حاملگی با پارامترهای روتین سونوگرافی
دکتر نازنین فرشچیان1، دکتر طراوت فاخری1، دکتر منصور رضایی1، دکتر حمید رضا ابراهیمی2
1- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، drhrebrahimi@yahoo.com
چکیده:   (11786 مشاهده)
هدف: ارزیابی سونوگرافیک سن حاملگی در زمان حال نقش جدایی ناپذیری در مراقبت های دوران بارداری دارد. هدف از این مطالعه اندازه گیری محیط مخچه برای تخمین سن حاملگی و مقایسه ارزش تشخیصی آن با سایر پارامترهای روتین سونوگرافی است. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی است که بر روی 318 خانم حامله 41-14 هفته مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) که LMP آنها مشخص بود، انجام گرفت. با استفاده از دستگاه سونوگرافی زیمنس G50 پارامترهای BPD، HC، AC، FL، TCD، CHC اندازه گیری شد و سن حاملگی تخمین زده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و نرم افزار آماری SPSS ویرایش 20، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: میانگین و انحراف معیار سن حاملگی بر اساس LMP برابر 86/8±18/29 هفته بود و بر اساس پارامترهای سونوگرافی BPD، HC، AC، FL، TCD، CHC به ترتیب برابر 96/8±94/28، 01/9±93/28، 96/8±76/28، 98/8±87/28، 01/9±88/28، 99/8±76/28 هفته بود. ضریب همبستگی اسپیرمن بین LMP با پارامترهای سونوگرافی ذکر شده همگی بیش از 97/0 بود و به طور معناداری با همدیگر در ارتباط بودند. نتیجه گیری: ارزش تشخیصی برآورد سن حاملگی بر اساس محیط نیمکره مخچه جنین در مقایسه با پارامترهای دیگر برآورد سن حاملگی اختلاف قابل توجهی ندارد و لذا می توان در کنار دیگر پارامترهای روتین سونوگرافی از اندازه گیری محیط نیمکره مخچه جنین نیز استفاده نمود. وصول مقاله :18/3/92 اصلاحیه نهایی:18/8/92 پذیرش:17/9/92
واژه‌های کلیدی: سن حاملگی، محیط نیمکره مخچه جنین، اولین روز آخرین قاعدگی، سونوگرافی قبل از تولد
متن کامل [PDF 253 kb]   (6032 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1392/12/25 | پذیرش: 1392/12/25 | انتشار: 1392/12/25XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 1 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها