:: دوره 19، شماره 1 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1393 ) ::
جلد 19 شماره 1 صفحات 12-20 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر ارتعاش کل بدن بر عوامل فیزیولوژیکی و آمادگی قلبی عروقی جانبازان سالمند
دکتر اصغر توفیقی1، سمانه داستاه2، سولماز بابایی2، جواد نوزاد گجین2
1- دانشگاه ارومیه ، atofighi2002@yahoo.com
2- دانشگاه ارومیه
چکیده:   (8454 مشاهده)
زمینه ومقدمه: ارتعاش کل بدن به عنوان یک رویکرد ورزشی و روش درمانی غیردارویی در توسعه آمادگی قلبی عروقی کاربرد دارد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر اکسیژن مصرفی بیشینه، درصد چربی، پروفایل چربی و سروتونین در جانبازان سالمند بود. روش بررسی: بر اساس یک طرح مداخله ای، 40 نفر جانباز 25 درصد با دامنه سنی65-55 سال به روش غیر احتمالی انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه 20 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تجربی در یک دوره 12 هفتگی تمرین ارتعاش کل بدن با فرکانس 35-30 هرتز و دامنه 7/1 میلی‌متر شرکت کردند. گروه شاهد در طی این دوره، فعالیت بدنی منظمی نداشت. مقادیر سروتونین، VO2max، درصدچربی و پروفایل چربی قبل و بعد از تمرین برای هر دو گروه اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی همبسته و تی مستقل در سطح خطای آلفای 5 درصد و توسط ‌نرم‌افزارSPSS نسخه 18 انجام شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد پس از 12 هفته تمرین ارتعاش کل بدن، درصد چربی، شاخص توده بدنی و پروفایل چربی در گروه تجربی بطور معنی‌داری کاهش یافت؛ همچنین VO2max و سروتونین در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0 P <). نتیجه‌گیری: تمرینات ارتعاش کل بدن در جانبازان سالمند به عنوان شیوه تمرینی نوینی باعث بهبود عملکرد قلبی عروقی می‌شود. وصول مقاله:2/2/92 اصلاحیه نهایی:20/7/92 پذیرش:3/9/92
واژه‌های کلیدی: تمرین ارتعاش کل بدن، سروتونین، درصد چربی، VO2max، جانبازان سالمند
متن کامل [PDF 237 kb]   (1907 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1392/12/25 | پذیرش: 1392/12/25 | انتشار: 1392/12/25XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 1 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها