:: دوره 19، شماره 1 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1393 ) ::
جلد 19 شماره 1 صفحات 1-11 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی طرحواره های غیرانطباقی اولیه در افراد اقدام کننده به خودکشی به شیوه مسمومیت
دکتر مرجان حلمی خمیرانی1، دکتر نرگس شمس علیزاده1، دکتر فرزین رضاعی2
1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، frrezaie@yahoo.com
چکیده:   (11092 مشاهده)
زمینه و هدف: در مدل شناختی بک، نظر بر آن است که تجربیات در افراد به تشکیل فرض‌ها یا طرح واره‌هایی درباره‌ی خویشتن و جهان می‌انجامد. این فرض‌ها یا طرح واره‌ها خود در سازمان‏بندی ادراک وکنترل وارزیابی رفتار، مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از این فرض‌ها انعطاف ناپذیر، افراطی و مقاوم در برابر تغییرند و در نتیجه ناکارآمد یا نابارور هستند. هدف از این مطالعه تعیین طرحواره‌های غیرانطباقی اولیه در اقدام کنندگان به خودکشی با روش مسمومیت، براساس پرسشنامه طرح‌واره‌ای یانگ و بررسی رابطه آنها با خودکشی می باشد. روش بررسی: این مطالعه به صورت مورد– شاهدی بود.گروه شاهد افراد اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان توحید شهر سنندج و گروه کنترل افراد جامعه بودند که با گروه شاهد همسان‌سازی شدند. تعداد نمونه در هر گروه 204 نفر بود که پرسشنامه‌های طرحواره یانگ و افسردگی بک را تکمیل نمودند. برای روش‌های آماری از مدل رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد طرح واره‌های خودتحول نیافته/گرفتار و معیارهای سرسختانه یا نامنعطف می‌توانند به عنوان عوامل موثر در بروز خودکشی مطرح باشند و نیز بین افسردگی و طرح واره‌های محرومیت هیجانی، رهاشدن/بی ثباتی، انزوای اجتماعی و ایثار همبستگی وجود دارد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن بود که در افراد غیر افسرده، طرحواره خود تحول نیافته و طرحواره محرومیت هیجانی در بروز اقدام به خودکشی نقش داشته است. نتیجه‌گیری: به طورکلی می‌توان نتیجه گرفت؛ طرحواره خودتحول نیافته به صورت مستقل از افسردگی و طرحواره محرومیت هیجانی هم به صورت مستقل و هم به صورت غیر مستقیم (از طریق ایجاد افسردگی) در بروز رفتارهای خودکشی از طریق مسمومیت نقش دارند. وصول مقاله:26/1/92 اصلاحیه نهایی:15/4/92 پذیرش:17/9/92
واژه‌های کلیدی: طرح واره های غیرانطباقی اولیه، خودکشی، افسردگی، پرسشنامه یانگ.
متن کامل [PDF 241 kb]   (2683 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1392/12/25 | پذیرش: 1392/12/25 | انتشار: 1392/12/25XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 1 - ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها